Esitelmäkutsu: Demokratia, kuvittelu ja odottamattomuus -työryhmä Kulttuurintutkimuksen päivillä 2023

Sarjakuvamainen värikuva lintuperspektiivistä. Väkijoukko marssii kyltteineen.

KUDE-hanke järjestää Kulttuurintutkimuksen päivillä 13.-15.12.2023 työryhmän otsikolla Demokratia, kuvittelu ja odottamattomuus.

Esitelmiä työryhmään ja päiville ylipäänsä voi ehdottaa nyt toisessa paperikutsussa 28.9.2023 asti Kulttuurintutkimuksen päivien sivuilla.

Demokraattisen mielikuvituksen käsitettä on käytetty osoittamaan, että kuvittelu tuottaa demokratian toteutumisen kannalta olennaisia, kulttuurisesti sisäistettyjä ja uusinnettuja kykyjä. Näihin lukeutuvat esimerkiksi kyky yksilölliseen ja yhteisölliseen itsemääräämiseen, kyky kaikkien kansalaisten kohtaamiseen tasavertaisina toimijoina sekä kyky erilaisten näkökulmien ja intressien sovitteluun. Demokraattisen mielikuvituksen kulttuurinen varanto on siten tärkeä osa demokratian uusintamista ja uudistamista.

Työryhmä kutsuu pohtimaan demokratian kuvittelua ja sen odottamattomuuksia. Lähtökohtana on ajatus siitä, että kuvittelu toimintana on sekä demokratian että sen jatkuvuuden ja kehittymisen edellytys. Kertomakirjallisuus ja muu taide ovat yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti keskeisiä, arvostettuja kuvittelun välineitä, jotka tarjoavat paikan niin demokratian edellytysten luomisen ja vahvistamisen kuin rapauttamisenkin tutkimiseen. Kuvittelun ja taiteen joustavuudesta huolimatta demokratia nähdään kuitenkin usein valmiina instituutiona, joka pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa on saavuttanut riittävän tason. Tämänkaltainen pysähtyneisyys voi puolestaan peittää demokratian muuttuvan ja odottamattomankin luonteen.

Kysymme, millaisia odottamattomuuksia demokratiaan, sen eri aspekteihin ja niiden kuvitteluun liittyy. Meitä kiinnostavat erilaiset kuvittelun lajit, jotka löytävät demokratian kehityskulkujen nyansseja ja lähestyvät sitä myös odottamattomia seurauksia aiheuttavana järjestelmänä. Haluamme pohtia jännitettä nykyaikaisen demokratian itsestäänselvyyksien ja demokraattiseen toimintaan liittyvien ristiriitojen välillä. Kutsumme keskustelevaan työryhmään 10 minuutin mittaisia esitelmiä, jotka voivat käsitellä esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

• Mitä odotamme tai emme osaa odottaa, kun kuvittelemme (suomalaisen) demokratian jatkoa tai loppua?

• Millaisista odottamattomista lähteistä kuvitelmia demokratiasta ja sen eri muodoista voi löytää?

• Millaisia odottamattomuuksia liittyy demokratiaan ja sen kuvitteluun (kirjallisuudessa, muussa taiteessa, arjessa)?

• Mikä loppuu, kun demokratia loppuu? Onko lopun kuvittelu helpompaa kuin kehityksen, miksi?

Asiasanat: demokratia, kuvittelu, kirjallisuus, taiteentutkimus, demokraattinen mielikuvitus