Työpaja 2 järjestettiin 19.2.2020 TAMKin pääkampuksella

Toisessa työpajassa tutkittiin kulttuurien välisen kohtaamisen kiemuroita

Hankkeen toinen kehittämistyöpaja kokosi jälleen yhteen maahanmuuttajanaisia ja yhteistyökumppanijärjestöjen edustajia Tampereen ammattikorkeakoululle 19.2. Mukana tutustumassa oli myös ryhmä media-alan opiskelijoita, joiden kanssa hankkeessa toteutetaan dokumenttielokuva. Aiheina työpajassa olivat suomalaisyhteiskunta, -kulttuuri ja työelämä, tapakulttuurien eroavaisuudet ja kulttuurien välisen vuorovaikutuksen piirteet. Ajatuksia heräteltiin kuvin ja videoin sekä draaman keinoin.
Työpajassa päästiin myös työstämään eteenpäin edellisessä kokoontumisessa nousseita ajatuksia: Ensimmäisessä pajassa koottiin ajatuksia siitä, mikä kohtaamisessa vanhuksen kanssa on tärkeää. Nyt jatkettiin miettimällä, kuinka näitä tärkeitä seikkoja vuorovaikutuksessa osoitetaan ja ymmärretään niin suomalaisessa kuin osallistujien omissa kulttuureissa. Huomasimme yhdessä, että kohteliasuuden ja kunnioituksen osoittamisessa on paljon yhteistä, mutta myös kulttuurikohtaisia erityispiirteitä, joista on hyvä olla selvillä, jottei tahattomasti loukkaa tai tulkitse toista väärin.
Projektityöryhmä jatkaa työpajojen tuotosten pohjalta mallin työstämistä, ja seuraavan kerran kokoonnutaan laajalla joukolla huhtikuun lopussa. Silloin tavoitteena on suunnitella mallin pohjalta yhdessä konkreettisia toimintatapoja pilotoitaviksi seuraavien kuukausien aikana.