Tausta ja tavoitteet

Tausta

Covid-19-pandemia on muuttanut elämäämme radikaalisti ja monien arki on eristystoimien myötä rajoittunut kotiin. Kriisi on avannut silmiämme monille haavoittuvuuksille. Eristystoimet koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi ovat vaarantaneet erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien arkea ja hyvinvointia.

Koronakaranteenin myötä aiemmin valtiolle, kunnille ja muille virallisille laitoksille kuuluneet tehtävät ovat siirtyneet monilta osin kodin piiriin: kodista on tullut palkkatyön, julkisen koulutuksen, terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen paikka. Yleisesti koti ymmärretään yksityiseksi, tuen ja turvan tilaksi. Sitä voidaan pitää turvasatamana julkisesta elämästä sekä virallisten instituutioiden pakottavuuksista ja rajoitteista. Ajatus kodista turvapaikkana on kuitenkin monin tavoin kyseenalaistettu. Erityisesti jo haavoittuvassa asemassa oleville kodista on tullut eristäytymisen myötä jopa vaarallinen paikka. Monet myös kärsivät vakavasti eristäytymisestä ja sosiaalisesta etäisyydestä. Raskaimmin eristystoimenpiteet vaikuttavat jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa olevien elämään.

Tavoite ja tehtävät

Koti, korona ja konfliktit -hankkeen (Home, Covid and Conflicts, HoCC) tavoitteena on tuottaa ajankohtaista tietoa koronakriisin sosiaalisista ja terveydellisistä vaikutuksista kodin toimiessa keskeisenä analyyttisenä linssinä. Koti on sosiaalinen tila, jossa nykyisen kriisin taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset koetaan kaikkein läheisimmin. Hanke tutkii kodin uusia rooleja ja toimintoja tieteenalojen, tietoaineistojen ja tutkimusmenetelmien triangulaation avulla. Tavoitteena on tuottaa tietoa nykyisen kriisin vaikutuksista perhesuhteisiin, ikääntyneisiin, lastenhoitoon, lähisuhdeväkivaltaan sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kestävyyteen ja analysoida niitä haavoittuvuuden, intersektionaalisuuden ja sosiaalisen kärsimyksen käsitteiden kautta.

Rahoittajat

Hanketta rahoittaa Tampereen yliopisto.