Metsä uudistuu itsestään jatkuvassa kasvatuksessa - mitä sanoo metsälaki?

Syksyn 2020 maastokoulutuksissa keskusteltiin usein, miten luontainen uudistuminen toimii erilaisilla kasvupaikoilla. Monet koulutuskohteet olivat esimerkillisiä, taimettumista oli tapahtunut ja taimet olivat lähteneet kasvuun puustonkäsittelyn jälkeen. Oli myös kohteita, joista ei voinut vielä heti hakkuun jälkeen havaita riittävää taimimäärää tai että jo aiemmin syntyneet taimet olisivat lähteneet kasvuun. Olennaista jatkuvassa metsänkasvatuksessa on, että menetelmä sopii kohteelle ja muutostilanteissa puustoa vähennetään vaiheittain. Kasvatettavan puuston ja taimien elpyminen ja kehitys ottaa aikaa, mutta riittääkö aika sen puitteissa, mitä metsälaki vaatii? Haastattelimme Metsäkeskuksen metsäneuvoja Laura Rantasta ja julkaisimme asiasta artikkelin, jonka voi lukea oheisesta linkistä.

https://blogs.tuni.fi/tamkblogi/hanketoiminta/metsa-uudistuu-itsestaan-jatkuvassa-kasvatuksessa-mita-sanoo-metsalaki/