Jatkuvan kasvatuksen webinaari 3.10.2020 (esitysaineistot löytyvät täältä)

Tervetuloa JATKAS – jatkuvaa kasvatusta Pirkanmaan metsiin -hankkeen webinaariin lauantaina 3.10.2020 klo 9 – 16!

3.10. webinaarin esitykset:

Pirkanmaan_metsät_Metsäkeskus_Viitasaari_Tatu_JATKAS_3.10.

Metsänhoidon_suosituksia_Tapio_Vanhatalo_Kalle_JATKAS_3.10.

Tutkimustuloksia_suometsät_ja_vesiensuojelu_Luke_Saarinen&Valkonen_JATKAS_3.10.

Talouskysymyksiä_Niemistö_Pentti_JATKAS_3.10.

Eri-ikäismetsänhoidon_käyttösovellutuksia_Keto-Tokoi_Petri_JATKAS_3.10.

Yrittäjäkokemuksia_ArvometsäOy_Kujala_Minna_ JATKAS_3.10.

 

Jatkas-hanke järjestää metsänomistajille ja metsäalan pienyrittäjille jatkuvan metsänkasvatuksen seminaareja ja koulutustilaisuuksia Pirkanmaalla vuosien 2020 ja 2021 aikana. Ensimmäinen seminaari järjestetään webinaarina lauantaina 3.10.2020, jolloin asiantuntijapuhujina ovat maamme johtavat jatkuvan kasvatuksen asiantuntijat mm. seuraavista organisaatioista: Tapio, Luke ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Puheenvuoroissa käsitellään jatkuvaa kasvatusta metsähoidon suositusten, suometsien, monimuotoisuuden ja taloudellisten tekijöiden kannalta. Yleisöllä on mahdollisuus osallistua keskusteluun esittämällä kysymyksiä chatilla webinaarin aikana. Webinaarin tarkempi ohjelma ja hankkeen yleisesite löytyvät ilmoittautumislinkin kautta.

Ilmoittautuminen webinaariin 30.9. mennessä Metsäkeskuksen uutiskirjeen kautta löytyvän linkin tai Metsäkeskuksen tapahtumakalenterin kautta.

Osallistuminen on maksutonta. Ilmoittautuneille lähetetään ohjeet ja linkki viimeistään webinaaria edeltävänä päivänä. Webinaarin seuraaminen on helppoa ja siihen riittävät Internet-selain sekä kaiutin/kuulokkeet.

Toinen Jatkas-hankkeen seminaari toteutetaan vuoden 2021 alkupuolella. Lisäksi järjestetään maastopainotteisia koulutustilaisuuksia, joista kaksi on syksyn 2020 aikana 28. – 29.10. Tampereella ja  11. – 12.11. Akaassa. Näistä tilaisuuksista tiedotetaan erikseen.

Lämpimästi tervetuloa osallistumaan JATKAS -hankkeen tilaisuuksiin!

——————————————————————-

Ohjelma seminaarissa lauantaina 3.10.2020:

9.00                  Seminaarin avaus ja JATKAS-hankkeen esittely: Tampereen ammattikorkeakoulu/ Manne Viljamaa, Metsäkeskus/ Tatu Viitasaari/Pirkanmaan metsät

9.30-10.15       Tapio Oy/ Kalle Vanhatalo/ Metsänhoidon suositukset – Jatkuva kasvatus metsänkasvatuksen vaihtoehtona

Tauko 15 min

10.30 – 11.30 Luke/ Markku Saarinen/ Tutkimustietoja jatkuvasta kasvatuksesta – suometsät ja vesiensuojelu

Tauko 45 min

12.15 – 13.15 Luke/ Pentti Niemistö/Jatkuvan kasvatuksen talouskysymyksiä

13.15 – 14.00 Tampereen ammattikorkeakoulu/ Petri Keto-Tokoi/Monimuotoisuus jatkuvassa kasvatuksessa

Tauko 30 min

14.30 – 15.15 Arvometsä Oy/Minna Kujala/Jatkuva kasvatus käytännössä

Loppukeskustelu ja päätös 15.15 – 16.00

—————————————————————–

Kalle Vanhatalo toimii Tapio Oy:ssä konsultoinnin palvelualueen päällikkönä ja Metsänhoidon suositukset -palvelun koordinaattorina.

Markku Saarinen on Luonnonvarakeskuksen metsänhoitoryhmän tutkija. Hän on toiminut aiemmin Metsäntutkimuslaitoksen Parkanon tutkimusasemalla (1987-2015) ja Luonnonvarakeskuksen perustamisen (2015) jälkeen Tampereella. Tutkimusaihepiirinä suot ja ojitettujen soiden metsätalous; erityisesti metsän uudistaminen ja metsien kasvatuksen vaihtoehdot.

Pentti Niemistö on Luonnonvarakeskuksen metsänhoitoryhmän tutkija, toimipiste Seinäjoella vuodesta 2015, sitä ennen Metsäntutkimuslaitoksessa Parkanossa ja Muhoksella. Tutkimusaiheista yli puolet koskee koivun kasvua, laatua ja kasvatusta. Koivututkimusten rinnalle on viime vuosina tullut havumetsien harvennustavat (laatu- ja yläharvennukset, voimakkaat tukkipuuharvennukset) sekä peitteisen metsänkasvatuksen alalta 2-jaksoisten metsien kasvu- ja puunkorjuututkimukset. Tutkimustoiminnan kokoava tavoite on vertailla eri metsänkasvatusvaihtoehtojen taloudellista kannattavuutta.

Petri Keto-Tokoi on metsänhoitaja ja metsäekologian lehtori Tampereen ammattikorkeakoulun metsätalouden koulutusohjelmassa. Hänen opetus- ja kehittämistoimintansa kohteita ovat metsäluonnon monimuotoisuuden suojelu ja hoito, metsän eri käyttömuotojen yhteensovittaminen ja monitavoitteinen metsänhoito.

Minna Kujala vastaa Arvometsä Oy:n asiakkaista pääasiassa Hämeen- ja Uusimaan alueella. Hän on ollut Arvometsän toiminnassa mukana yrityksen perustamisvuodesta 2014 lähtien.