Papers and publications

2022

Katriina Pankakoski: Hallintarekisteröidyn osakkeen rajoitetusti verovelvollisen osingon saajan tunnistaminen (referee-artikkeli). Teoksessa Viherkenttä, Timo – Pankakoski, Katriina – Scherleitner, Moritz – Hokkanen, Marja – Niskakangas, Heikki (toim.) Veron kiertäminen tutkimuskohteena – 50 vuotta Kari S. Tikan väitöskirjasta. Unigrafia Oy, 2022.

Seppo Penttilä: Korkojen vähennyskelpoisuus veron kiertämisen ongelma-alueena (referee-artikkeli). Teoksessa Viherkenttä, Timo – Pankakoski, Katriina – Scherleitner, Moritz – Hokkanen, Marja – Niskakangas, Heikki (toim.) Veron kiertäminen tutkimuskohteena – 50 vuotta Kari S. Tikan väitöskirjasta. Unigrafia Oy, 2022.

Elisa Veikkola: Principal Purpose Test – verosopimuksissa yleisesti vaikuttava väärinkäytön vastainen periaate? (referee-artikkeli). Teoksessa Viherkenttä, Timo – Pankakoski, Katriina – Scherleitner, Moritz – Hokkanen, Marja – Niskakangas, Heikki (toim.) Veron kiertäminen tutkimuskohteena – 50 vuotta Kari S. Tikan väitöskirjasta. Unigrafia Oy, 2022.

Pekka Nykänen: Ulkomaisen sijoitusrahaston verokohtelu ja EU-oikeus (C-342/20, A SCPI), Verotus 3/2022, s. 269-281.

Katriina Pankakoski: Amendment Transfer Pricing Adjustment Provision Announcement 9 December 2021. International Transfer Pricing Journal, 3/2022.

Elisa Veikkola: Monenvälisen yleissopimuksen Principal Purpose Test : Tutkimus verosopimusten väärinkäytön vastaisesta säännöstä erityisesti Suomen verosopimusten kannalta. Tampereen yliopisto, 2022.

Pekka Nykänen: Suomessa asuvan luonnollisen henkilön ulkomaiselta yhtiömuotoiselta sijoitusrahastolta saaman vuotuisen tuoton verotuksesta. Verotus 1/2022, s. 4 – 15.

2021

Matti Urpilainen: Kansainvälinen vero-oikeus murroksessa: sääntelyalan modernisoitumisen askelmerkkejä. Lakimies 7-8/2021.

Katriina Pankakoski: Siirtohinnoittelua koskeva sääntely: lainsäädäntömuutoksen tosiasiallinen vaikutus oikeustilaan. Edilex 53/2021.

Annika Toivonen: Ulkomaisen veron hyvityskelpoisuus. Verotus-lehden väitöskirja-artikkelit, marraskuu 2021.

Katriina Pankakoski: Transfer Pricing of Trademark: Valuation of Trademark – The Finnish Approach – Part I. International Transfer Pricing Journal 6/2021.

Katriina Pankakoski: Tosiasiallisen edunsaajan käsitteen tulkinta sekä verosopimusmääräysten ja kansallisten veronkiertosäännösten välinen suhde (referee-artikkeli). Verotus 2/2021.

Katriina Pankakoski: Transfer Pricing of Trademark: Valuation of Trademark – The Finnish Approach – Part II. International Transfer Pricing Journal 1/2022.

2020

Elisa Veikkola: Verosopimusten ”beneficial ownership” -edellytyksen ja PPT-määräyksen suhde. Verotus-lehden väitöskirja-artikkelit, marraskuu 2020.

Anita Isomaa: Koronakriisi ja verotus: miten kansalliset verojärjestelmät taipuvat poikkeusoloihin? (referee-artikkeli). Verotus 4/2020.

Elisa Veikkola: Kansallisten väärinkäytön vastaisten sääntöjen ja PPT-määräyksen suhde. Verotus-lehden väitöskirja-artikkelit, toukokuu 2020.

Martti Nieminen – Pekka Nykänen: Kiinteistösijoitusrahastot ja Suomen verotusvallan rajat. Verotus 3/2020.

Katriina Pankakoski: OECD:n malliverosopimuksen osinkoartiklaan sisältyvän tosiasiallisen edunsaajan käsitteen tulkinta – erityistarkastelussa osakelainausjärjestelyt (referee-artikkeli). Verotus 3/2020.

2019

Martti Nieminen: International Taxation and the Complex Case of Digitalisation. Leading Change in a Complex World – Transdisciplinary Perspectives. (Eds. Kangas, Kujala, Heikkinen, Lönnqvist, Laihonen & Bethwaite). Tampere University Press.

Merja Raunio – Matti Urpilainen: Finland – Landmark Ruling on the Tax Administration’s Duty to Respect the Taxpayers’ Choices. International Transfer Pricing Journal 2/2019.

Martti Nieminen: Destination-with-Credit Formula: A Simple Add-On that Would Make the CCCTB More Resilient in the Face of Tax Competition and Tax Planning. Intertax 5/2019.

Elisa Veikkola: Monenvälisen yleissopimuksen PPT-määräyksen EU-oikeuden mukaisuus. Verotus-lehden väitöskirja-artikkelit, heinäkuu 2019.

Markus Saarinen – Katriina Pankakoski: Ulkomaisten sijoitusrahastojen verovapauden edellytykset – kansallisen lainsäädännön ja EU-oikeuden välinen jännite. Edilex-sarja 2019/42. edilex.fi/artikkelit/20232.

Reijo Salo – Matti Urpilainen. Epävarmojen veropositioiden arviointi: muuttuvan sääntely-ympäristön haasteita. Verotus 4/2019.

2018

Martti Nieminen – Pekka Nykänen: Jakamistalous henkilökohtaisen tulon verotuksessa. Verotus 1/2018.

Seppo Penttilä – Anita Isomaa-Myllymäki: Päämiesrakenteet murroksessa – aineettoman keskittäminen ja siirtohinnoittelu. Verotus 1/2018.

Merja Raunio – Anita Isomaa-Myllymäki: Two Recent Transfer Pricing Preliminary Rulings by the Finnish Supreme Administrative Court. International Transfer Pricing Journal 1/2018.

Seppo Penttilä – Anita Isomaa-Myllymäki: Centralisation of intangibles and transfer pricing under BEPS and Finnish tax law. European Taxation 2-3/2018.

Pekka Nykänen: Unionin tuomioistuin piti liiketoimintasiirron yhteydessä maksuunpantua exit-veroa EU-oikeuden vastaisena – C-292/16, A Oy. Edilex Lakikirjasto, 27.4.2018. edilex.fi/artikkelit/18716.

Martti Nieminen – Pekka Nykänen: Vertaistalouden tuloverokysymyksiä. Edilex-sarja 2018/11. edilex.fi/artikkelit/18703.

Merja Raunio: Finland – Distributors with Losses. International Transfer Pricing Journal 3/2018.

Elisa Veikkola: Monenkeskisen yleissopimuksen Principal Purpose Test -määräyksen tulkinnasta, osa I. Edilex-sarja 2018/19. edilex.fi/artikkelit/18861.

Jukka Karjalainen – Merja Raunio: Siirtohinnoittelu. Alma Talent.

Kristiina Äimä: Överföring av ett utländskt fast driftställe inom ramen för EU:s fusionsdirektiv och grundläggande friheter. Skattenytt 9/2018.

Elisa Veikkola: Monenkeskisen yleissopimuksen Principal Purpose Test -määräyksen tulkinnasta, osa II. Edilex-sarja 2018/39. edilex.fi/artikkelit/19184.

Martti Nieminen: The Scope of the Commission’s Digital Tax Proposals. Bulletin for International Taxation 11/2018.