Graphic image of a person and Tampere skyline.

Hybridin työn näkyvyydet ja näkymättömyydet: työn tuottavuus

Tutkimus analysoi laadullisesti hybrideissä tiloissa työskentelyn vaikutusta työn koettuun tuottavuuteen kolmella tietotyön toimialalla. Aineisto koostuu työntekijöiden ja työnantajien haastatteluista sekä kuva-aineistosta.

Tutkimus tuottaa tietoa siitä, millaisissa tiloissa hybridiä tietotyötä tehdään sekä miten hybridiä työtä voidaan järjestää tilojen avulla tuottavuutta ja hyvinvointia tukien. Tutkimus kehittää välineitä hybridin työn ala- ja tilannekohtaiseen organisointiin ja johtamiseen.

Lisätietoja: tutkija Hanne Vesala, hanne.vesala@tuni.fi