Tutkijamme Armi Mustosmäki mukana selvittämässä tasa-arvon näkökulmasta, miten digitalisaatio ja tekoäly muuttavat työtä

GePoCon tutkija Armi Mustosmäki on mukana Euroopan unionin Tasa-arvoinstituutin EIGEn (European Institute for Gender Equality) työskentelyssä.

Mustosmäki toimii Suomen maatutkijana EIGE:n tilaamassa tutkimuksessa “Gender equality prospects in labour markets transformed by artificial intelligence and platform work”. 

Tutkimuksessa tarkastellaan tasa-arvon näkökulmasta, miten digitalisaatio ja tekoäly muuttavat työmarkkinoita, työoloja, työsuhteita, työn organisointia ja työn sisältöjä.

Lisäksi projektissa tutkitaan alustatalouden mukanaan tuomia sääntelyn tarpeita ja tulevaisuuden haasteita sekä kansallisella että EU:n tasolla.

Tutkimuksen tulokset julkaistaan huhtikuussa 2021.

Lisätietoa:

https://eige.europa.eu/about/projects/gender-equality-prospects-labour-markets-transformed-artificial-intelligence-and-platform-work