Julkaisut

Julkaisut

Meiltä / By us

2020

Anna Elomäki, Armi Mustosmäki and Paula Koskinen Sandberg. In press. The sidelining of gender equality in a corporatist and knowledge-oriented regime: The case of failed family leave reform in Finland. Critical Social Policy.

Anna Elomäki and Paula Koskinen Sandberg. 2020. Feminist Perspectives on the Economy within Transforming Nordic Welfare States, NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 28:2, 81-85, DOI: 10.1080/08038740.2020.1747248

Anna Elomäki and Johanna Kantola. 2020. ’European Social Partners as Gender Equality Actors in EU Social and Economic Governance,’ Journal of Common Market Studies (JCMS), forthcoming. https://doi.org/10.1111/jcms.13018

Miikaeli Kylä-Laaso and Paula Koskinen Sandberg. 2020. ”Affective institutional work and ordoliberal governance:
Gender equality in parliamentary debates on the Competitiveness Pact in Finland”, NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research. DOI: 10.1080/08038740.2019.1697749

Ville Kainulainen. 2020. Ay-aktiivien uusi arki? Ammatillisen edunvalvonnan muuttuvat käytännöt matalapalkkaisella ja naisvaltaisella yksityisellä palvelusektorilla. Väitöskirja. Tampereen Yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1603-7

Anna Elomäki, Armi Mustosmäki ja Paula Koskinen Sandberg. (tulossa) Kamppailuja merkityksistä, kustannuksista ja vaikutusvallasta – Juha Sipilän hallituksen perhevapaauudistuksen kaatuminen kolmikantaisen tasa-arvopolitiikan näkökulmasta. Politiikka.

Ville Kainulainen (tulossa). Palvelutyöntekijästä ammattiyhdistysaktiiviksi – Luottamusmiesten urakerronta matalapalkkaisella yksityisellä palvelusektorilla. Aikuiskasvatus.

Johanna Kantola, Paula Koskinen Sandberg ja Hanna Ylöstalo. (toim.) 2020. Tasa-arvopolitiikan suunnanmuutoksia: Talouskriiseistä tasa-arvon kriiseihein. Helsinki: Gaudeamus.

Johanna Kantola, Paula Koskinen Sandberg ja Hanna Ylöstalo. 2020. Johdanto: Tasa-arvopolitiikka muutoksessa. Teoksessa Johanna Kantola, Paula Koskinen Sandberg ja Hanna Ylöstalo (toim.) Tasa-arvopolitiikan suunnanmuutoksia: Talouskriiseistä tasa-arvon kriiseihein. Helsinki: Gaudeamus.

Anna Elomäki ja Johanna Kantola. 2020. Tasa-arvopolitiikan suunnanmuutos Euroopan Unionissa. Teoksessa Johanna Kantola, Paula Koskinen Sandberg ja Hanna Ylöstalo (toim.) Tasa-arvopolitiikan suunnanmuutoksia: Talouskriiseistä tasa-arvon kriiseihein. Helsinki: Gaudeamus.

Anna Elomäki & Hanna Ylöstalo. 2020. Talous on tasa-arvokysymys: Taloudellistunut tasa-arvo ja sukupuolisokea talouspolitiikka. Teoksessa Johanna Kantola, Paula Koskinen Sandberg ja Hanna Ylöstalo (toim.) Tasa-arvopolitiikan suunnanmuutoksia: Talouskriiseistä tasa-arvon kriiseihein. Helsinki: Gaudeamus.

Anna Elomäki, Johanna Kantola, Anu Koivunen & Hanna Ylöstalo. 2020. Samettikolmiosta uuteen politisoitumiseen: Muuttuva feministinen toimijuus. Teoksessa Johanna Kantola, Paula Koskinen Sandberg ja Hanna Ylöstalo (toim.) Tasa-arvopolitiikan suunnanmuutoksia: Talouskriiseistä tasa-arvon kriiseihein. Helsinki: Gaudeamus.

Paula Koskinen Sandberg. 2020. Korporatistinen järjestelmä ja samapalkkaisuuden politiikka. Teoksessa Johanna Kantola, Paula Koskinen Sandberg ja Hanna Ylöstalo (toim.) Tasa-arvopolitiikan suunnanmuutoksia: Talouskriiseistä tasa-arvon kriiseihein. Helsinki: Gaudeamus.

Miikaeli Kylä-Laaso. 2020. Sivuutettu sukupuoli: Kilpailukykysopimus, julkinen sektori ja tasa-arvopuhe eduskunnassa. Teoksessa Johanna Kantola, Paula Koskinen Sandberg ja Hanna Ylöstalo (toim.) Tasa-arvopolitiikan suunnanmuutoksia: Talouskriiseistä tasa-arvon kriiseihein. Helsinki: Gaudeamus.

Ville Kainulainen. 2020. Prekaari palvelutyö ja ammattiyhdistystoiminnan muutospaineet. Teoksessa Johanna Kantola, Paula Koskinen Sandberg ja Hanna Ylöstalo (toim.) Tasa-arvopolitiikan suunnanmuutoksia: Talouskriiseistä tasa-arvon kriiseihein. Helsinki: Gaudeamus.

Johanna Kantola, Paula Koskinen Sandberg & Hanna Ylöstalo. 2020. Epilogi: Kriittinen tasa-arvolukutaito. Teoksessa Johanna Kantola, Paula Koskinen Sandberg ja Hanna Ylöstalo (toim.) Tasa-arvopolitiikan suunnanmuutoksia: Talouskriiseistä tasa-arvon kriiseihein. Helsinki: Gaudeamus.

2019

Milja Saari, Johanna Kantola and Paula Koskinen Sandberg. 2019. ”Implementing Equal Pay Policy: Clash Between Gender Equality and Corporatism”, Social Politics. Open access: https://doi.org/10.1093/sp/jxz020

Anna Elomäki. 2019. ”Governing Austerity: Governance Reforms as Facilitators of Gendered Austerity in Finland.” Australian Feminist Studies 34:100, p. 182-197. DOI: 10.1080/08164649.2019.1644607 (open access)

Satu Ojala, Paula Koskinen Sandberg ja Armi Mustosmäki. 2019. Ilkka Insinöörille 13 000 euroa Sari Sairaanhoitajaa enemmän? Sukupuolten ansioerojen kaventaminen vaatii aktiivista ohjausta. Yhteiskuntapolitiikka, 5-6 2019.

Anna Elomäki, Johanna Kantola, Anu Koivunen and Hanna Ylöstalo. 2019. ’Affective Virtuosity: Challenges for Governance Feminism in the Context of the Economic Crisis’. Gender, Work & Organizationhttps://doi.org/10.1111/gwao.12313

Anna Elomäki, Paula Koskinen Sandberg, Johanna Kantola and Milja Saari. 2019. ”Työmarkkinajärjestöt valtiollisen tasa-arvopolitiikan tyhjiötä täyttämässä? Työmarkkinakeskusjärjestöjen tasa-arvoulostulot vuosina 2010-2016”. Accepted for publication in Sosiologia. Forthcoming.

Paula Koskinen Sandberg and Roosa Kohvakka. 2019. The institutionalised undervaluation of women’s work: what can we do about it? LSE Business Review. https://blogs.lse.ac.uk/businessreview/2019/01/16/the-institutionalised-undervaluation-of-womens-work-what-can-we-do-about-it/

Paula Koskinen Sandberg ja Milja Saari. 2019. Sisters (Can’t) Unite! Wages as Macro-Political, and the Gendered Power Orders of Corporatism. Gender, Work & Organization. Open access: https://doi.org/10.1111/gwao.12300

Paula Koskinen Sandberg. 2019. Samapalkkaisuuden politiikka korporatistisessa järjestelmässä. In Viitamaa-Tervonen, O., Bruun, N., Nummijärvi, A., Nousiainen, K., & Koskinen Sandberg, P. (2019). Samapalkkaisuuden perusteet ja edistäminen. Sosiaali- ja terveysministeriön muistioita ja raportteja, 2019:28.

Paula Koskinen Sandberg. 2019. Sukupuolten palkkaero on (työmarkkina)politiikkaa. Ilmiö-Sosiologinen media. https://ilmiomedia.fi/artikkelit/sukupuolten-palkkaero-on-tyomarkkinapolitiikkaa/

2018

Anna Elomäki. 2018. Gender Quotas for Corporate Boards. Depoliticizing gender and the economy. NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research 26:1, p. 53-68. https://doi.org/10.1080/08038740.2017.1388282 (open access

Paula Koskinen Sandberg. 2018. The Corporatist Regime, Welfare State Employment, and Gender Pay Inequity. NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research.

Ville Kainulainen. 2018. Työntekijöiden ääni ja tunteet matalapalkkaisen yksityisen sektorin luottamusmiestoiminnassa. Sosiologia 55:3, 263-280.

Elomäki, Anna ja Hanna Ylöstalo (toim.). 2018. Tasa-arvoa talousarvioon – sukupuolitietoinen budjetointi ja talousarvion sukupuolivaikutusten arviointi. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 52/2018

Elomäki, Anna. 2018. Sukupuolitietoinen budjetointi – muiden maiden hyvät käytännöt. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; no. 22/2018. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia.

Elomäki, Anna. 2018. Feministisempää talouspolitiikkaa. Seitsemän askelta kohti tasa-arvoa edistävää ja syrjimätöntä talouspolitiikkaa. Helsinki: Kalevi Sorsa -säätiö.

Paula Koskinen Sandberg. 2018. Lastentarhanopettajien palkat, palkkakartelli ja #eileikkirahaa-kansanliike. Politiikasta.fi

Paula Koskinen Sandberg. 2018. Sukupuolten rakenteellinen palkkaero – historian havinaa, työmarkkinapolitiikkaa vai yksilöllisiä valintoja? Teoksessa Torsten Michelsen, Kari Reijula, Leena Ala-Mursula, Kimmo Räsänen ja Jukka Uitti (toim.) Työelämän perustietoa. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim.

2017

Paula Koskinen Sandberg. 2017. Palkkaus on poliittista ja sukupuolittunutta. Vieraskynä, Helsingin Sanomat.

Johanna Kantola. 2017. Tasa-arvopolitiikan suunta muuttui. Politiikasta.fi

Anna Elomäki ja Hanna Ylöstalo (2017) Tasa-arvopolitiikan U-käännös. Hallituksen tasa-arvo-ohjelmat hallinnan välineenä. Politiikka : Valtiotieteellisen yhdistyksen julkaisu. 59:2, p. 82-95.

Elina Ikävalko ja Johanna Kantola. 2017. Feminist resistance and resistance to feminism in gender equality planning in Finland. European Journal of Women’s Studies 24:3 233-248.

Milja Saari ja Paula Koskinen Sandberg. 2017. Samapalkkaisuuden politiikka: Monitieteinen näkökulma sukupuolten palkkaeriarvoisuuteen. Talous & Yhteiskunta 1: 22-27.

Ville Kainulainen. 2015. Neuvottelua vai sanelua? Luottamusmiesten neuvottelulähtökohdat yksityisellä palvelusektorilla. Talous & yhteiskunta 4: 16-21.

Paula Koskinen Sandberg, Maria Törnroos, Roosa Kohvakka. The institutionalised undervaluation of women’s work: The case of local government sector collective agreements. Work, Employment and society.

Paula Koskinen Sandberg. 2017. Palkkaeriarvoisuus on juurtunut sopimusjärjestelmäämme. Tasa-arvovaje-hankkeen blogissa.

Milja Saari. 2016. Työehtosopimus on naisen paras ystävä. Politiikasta.fi.

Anna Elomäki and Johanna Kantola. 2017. Austerity and feminist resistance in Finland: Between established women’s organisations and new movements. In Gender and the Economic Crisis in Europe, edited by Johanna Kantola and Emanuela Lombardo. Basingstoke: Palgrave.

Johanna Kantola and Emanuela Lombardo. 2017. EU gender equality policies. In Handbook of European Policy: Formulation, development and evaluation, edited by Hubert Heinelt and Sybille Münch. Edward Elgar.

2016

Ville Kainulainen ja Milja Saari. 2016. Nyrkkiä pöytään ja helmat paukkumaan? Luottamusmiestoiminnan sukupuolistavat käytännöt yksityisellä palvelusektorilla. Työelämän tutkimus 3: 211-226.

Milja Saari. 2016. Samapalkkaisuus – neuvoteltu oikeus : Naisten ja miesten palkkaeriarvoisuus poliittisena ja oikeudellisena kysymyksenä korporatistisessa Suomessa. Publications of the University of Helsinki, Helsinki.

Paula Koskinen Sandberg. 2016. Non-decision making in the reform of equal pay policy- The case of Finnish gender equality legislation. Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal 35(4): 280-295. 

Kirsti Eräranta and Johanna Kantola. 2016. The Europeanization of Nordic Gender Equality: A Foucauldian Analysis of Reconciling Work and Family. Gender, Work & Organization 23 (4): 414-430.

Paula Koskinen Sandberg. 2016. The Politics of Gender Pay Equity: Policy Mechanisms, Institutionalised Undervaluation and Non-Decision Making. Publications of the Hanken School of Economics No. 305, Helsinki.

Anna Elomäki, Johanna Kantola, Anu Koivunen ja Hanna Ylöstalo. 2016. Kamppailu tasa-arvosta: tunne, asiantuntijuus ja vastarinta strategisessa valtiossa. Sosiologia 53(4): 257-275.

Milja Saari. 2016. Samapalkkaisuuden politiikka Helsinki: Tasa-arvoasiain neuvottelukunta. TANE-julkaisuja; nro 17.

Johanna Kantola. 2016. Euroopan unioni sukupuolten tasa-arvoa edistämässä. Teoksessa Hajoaako unioni?, toimittanut Jouko Kajanoja ja Eero Yrjö-Koskinen. Helsinki: Into Kustannus.

Marjaana Jauhola ja Johanna Kantola. 2016. Globaali sukupuolikysymys Suomessa. Teoksessa Sukupuolikysymys, toimittanut Marita Husso ja Risto Heiskala. Helsinki: Gaudeamus.

 

Meistä / About us

2020

4.2.2020 Me naiset: Maailmanlopun työpaikka, jossa ylikuormitetut ja aliarvostetut naiset yrittävät selvitä päivästä toiseen? Ratkaisimme hoitoalan imago-ongelman (Paula Koskinen Sandberg)

27.1.2020 Talentia-lehti: Miksi naisen palkka on pienempi kuin miehen (Paula Koskinen Sandberg)

26.1.2020 YLE: Vuosi 2020, ja naiset saavat yhä pienempää palkkaa kuin miehet – miksi? Se johtuu ikivanhasta sopimuksesta, joka jätti pitkät jäljet (Paula Koskinen Sandberg)

14.1.2020 Kansan Uutiset: Naisilta vaaditaan palkkamalttia, mutta nyt mitta on tulossa täyteen (Paula Koskinen Sandberg)

13.1.2020 Helsingin Sanomat:Miksi miesinsinööri tienaa vuodessa 14 000 euroa enemmän kuin saman koulutustason sairaanhoitajanainen? Kyse on historiallisesta jäänteestä, sanovat tutkijat (Paula Koskinen Sandberg)

2019

11.11.2019 Yle Uutiset Pirkanmaa (Paula Koskinen Sandberg)

2.11.2019 Palkkakuopan täyttäjä – Paula Koskinen Sandberg luo uraa työelämän tasa-arvon tutkijana (Paula Koskinen Sandberg)

7.10.2019 Pitäisikö varhaiskasvatuksen opettajien mennä lakkoon? Unisex-podcast naisten ja miesten palkkaeroista (Paula Koskinen Sandberg)

7.9.2019 Miehet ansaitsevat naisia enemmän lähes puolessa ammattiryhmistä – Katso, millaiset erot ovat eri ammateissa (Paula Koskinen Sandberg)

16.5.2019 Naiset pyytävät satoja euroja miehiä vähemmän palkkaa ensimmäisessä työpaikassaan, selviää laajasta kyselystä – tästä se tutkijan mukaan johtuu (Paula Koskinen Sandberg)

14.5.2019 Sallassa naisen euro on 148 senttiä, ja siihen on yksinkertainen selitys – ”Poromiesten päät kestävät sen” (Paula Koskinen Sandberg)

4.1.2019 Yle kysyi: Päiväkotien opettajat ympäri pääkaupunkiseutua nauttivat selvästi isompaa liksaa kuin ennen – silti palkka on ”suorastaan häpeällinen”, sanoo alanvaihtoa pohtinut Karoliina Veikkonen (Paula Koskinen Sandberg)

4.1.2019  Yle Uutiset Uusimaa (Paula Koskinen Sandberg)

2018

19.11.2018 Jenny+: Raha ei tule kiltin tytön luo (Paula Koskinen Sandberg & Anna Elomäki)

9.11.2018 Onko sukupuolten välinen palkkaero naisten vika? Asiantuntijat eri mieltä (Paula Koskinen Sandberg)

1.1.2018 Tarjolla naistyövoimaa 16% alennuksella! Miksi mies tienaa yhä omakotitalon verran enemmän kuin nainen? (Paula Koskinen Sandberg & Anna Elomäki)

2.8.2018 Helsingin Sanomat: Naisvaltaiset alat ovat edelleen huonommin palkattuja kuin miesvaltaiset – Tutkijoiden mielestä palkkaeroissa ei ole kyse vain yksilöiden valinnoista (Paula Koskinen Sandberg)

13.6.2018 Kodin Kuvalehti: Tutkija Paula Koskinen Sandberg: ”Naisten palkat säädettiin tahallaan alemmiksi” (Paula Koskinen Sandberg)

7.4.2018 YLE News: Lastentarhanopettajien poikkeuksellinen kampanja vyöryttää tuhansittain palkkavaatimuksia päiväkoteihin tänään. (Paula Koskinen Sandberg)

7.3.2018 YLE News: Asiantuntija jyrähtää lastentarhanopettajien palkkauksesta: “Tehtävien vaativuutta ja palkkausta ei ole suhteutettu toisiinsa” (Paula Koskinen Sandberg)

27.2.2018 Akavalainen: Naisten palkkakuoppa on juurtunut syvälle rakenteisiin. (Paula Koskinen Sandberg)

10.2.2018 Yle: 180 astetta: Ylityökielto paljasti myös tutkijalle, kuinka sairaalat pyörivät työntekijöiden venymisellä – ”Joillekin sitä rahaa löytyy ja joillekin taas ei” (Paula Koskinen Sandberg)

2017

12.2017 Talentia: Palkka-tasarvon tutkija Paula Koskinen Sandberg on tutkinut suomalaista samapalkkaisuuden politiikkaa (Paula Koskinen Sandberg)

29.11.2017 Kotiliesi: Työelämätutkija Paula Koskinen Sandberg: Julkisen sektorin tulee olla esimerkillinen palkkatasa-arvon noudattamisessa (Paula Koskinen Sandberg)

28.11.2017 Kotiliesi: Naisille vihdoin sama palkka kuin miehille – Auttaisiko Islannin malli suomalaisnaisia? (Paula Koskinen Sandberg)

22.10.2017 Helsingin Sanomat: Miksi Tim saa tonneja ja Tinni taskurahoja maajoukkuepeleistä? – Palloliiton korjattava historiasta kumpuava vääryys (Paula Koskinen Sandberg)

19.7.2017 Taloussanomat: Kaventuvatko miesten ja naisten palkkaerot syksyn kierroksella? Tutkija: “Helppo asia se ei missään tapauksessa ole” (Paula Koskinen Sandberg)

31.3.2017. YHL: Mikä mättää, kun naisen euro ei olekaan euro? (Paula Koskinen Sandberg ja Milja Saari)

27.3.2017. Ylioppilaslehti: “Väärin” tutkittu (Milja Saari ja Paula Koskinen Sandberg)

25.3.2017. Helsingin sanomat: Suomi on kaukana tasa-arvosta, sanoo tutkija – ”Rakenteellisia esteitä on vaikea nähdä, jos niitä ei itse kohtaa” (Paula Koskinen Sandberg)

26.1.2017. Image: Samasta työstä kuuluu saada sama palkka, mutta eri töidenkin palkkoja pitäisi vertailla (Paula Koskinen Sandberg)

25.1.2017. Iltasanomat: Saatko epäreilun vähän palkkaa? Avoimuus töissä voisi auttaa (Paula Koskinen Sandberg)

2016

1.11.2016. Hufvudstadsbladet: Löneskillnader ökar mellan könen (Paula Koskinen Sandberg)

15.10.2016. Hufvudstadsbladet: Kvinnors arbete värderas fortfarande lägre (Paula Koskinen Sandberg)

14.10.2016. Svenska Yle: Forskare: Löneskillnaderna mellan män och kvinnor lika stora som för 30 år sedan (Paula Koskinen Sandberg)

 

Esitelmiä / Appearances

2020

Accepted paper: Miikaeli Kylä-Laaso, Paula Koskinen Sandberg and Julius Hokkanen. “The feminized public sector at the center of corporatist struggles: Affective atmospheres under neoliberal regime”. Gender, Work and Organization Conference 2020, University of Kent, Canterbury, UK. Postponed to 2021.

28-29.9.2020 Armi Mustosmäki, Anna Elomäki and Paula Koskinen Sandberg. Reconfigured corporatism and the sidelining of gender equality in Finland: the case of failed family policy reform. Nordic Working life conference 2020, Aalborg, Denmark  (postponed from 10.-12.6.2020).

26.2.2019 Anna Elomäki and Johanna Kantola. European social partners as gender equality actors in EU social and economic governance. Social Partners, Power and (In)Equalities in the European Union, Brussels.

26.2.2019 Armi Mustosmäki, Paula Koskinen Sandberg and Anna Elomäki: Reconfigured corporatism and the sidelining of gender equality in Finland: the case of failed family policy reform. Social Partners, Power and (In)Equalities in the European Union, Brussels.

26.2.2019 Hazel Conley and Paula Koskinen Sandberg:  Searching for equal value: a comparative analysis of equal Pay in Finland and the UK. Social Partners, Power and (In)Equalities in the European Union, Brussels.

26.2.2019 Miikaeli Kylä-Laaso, Paula Koskinen Sandberg and Julius Hokkanen: Gender and public sector in corporatist struggles: affective atmospheres under neoliberal regime. Social Partners, Power and (In)Equalities in the European Union, Brussels.

2019

13.11.2019 Elomäki, Anna ja Ylöstalo, Hanna. Tasa-arvoinen talouspolitiikka ja sukupuolitietoinen budjetointi. Tasa-arvoista talouspolitiikkaa. Keynote. Helsinki, Suomi.

8.11.2019 Koskinen Sandberg, Paula. Toimeentulon tasa-arvo. Paneeli, Työelämän tutkimuspäivät 2019, Tampereen yliopisto.

7.11.2019 Mustosmäki, Armi; Elomäki, Anna & Koskinen Sandberg, Paula. Strateginen hallitus, uudelleenmuotuva korporatismi ja tasa-arvopolitikan uudet toimijat – Case (epäonnistunut) perhevapaauudistus. Työelämän tutkimuspäivät 2019, Tampereen yliopisto. Tampere, Suomi.

24.10.2019 Mustosmäki, Armi; Elomäki, Anna & Koskinen Sandberg, Paula. Liberaali feminismi ja konservatismi törmäyskurssilla? Strategisen hallituksen epäonnistunut perhevapaauudistus ja tasa-arvopolitikan uudet toimijat. Sosiaalipolitiikan päivät 2019 Joensuu, Suomi.

23.8.2019 Koskinen Sandberg, Paula. Mobilizing for equal pay through social media: A social movement challenging institutionalized labour market practices. ESA Conference, Manchester, UK.

21.8.2019 Conley, Hazel and Koskinen Sandberg, Paula. Regulating Women’s Pay in Finland and the UK – From Equal Pay to the Gender Pay Gap. ESA Conference, Manchester, UK.

16.8.2019 Koskinen Sandberg, Paula. Mobilizing for equal pay through social media: A social movement challenging institutionalized labour market practices. WORK2019 The 4th International Interdisciplinary Conference on Research on Work and Working Life, Helsinki, Finland.

16.8.2019 Mustosmäki, Armi ja Tanskanen, Jussi. Is gender inequality in supervisory and managerial positions persistent in the Nordic work life? Perspectives from comparative research. WORK2019 The 4th International Interdisciplinary Conference on Research on Work and Working Life. Helsinki, Suomi.

9.7.2019 Conley, Hazel and Koskinen Sandberg, Paula. Regulating Women’s Pay in Finland and the UK – From Equal Pay to the Gender Pay Gap. 6th Conference on Regulating for Decent Work, ILO, Geneva, Switzerland.

23.5.2019 Kylä-Laaso, Miikaeli and Koskinen Sandberg, Paula. Articulations of gender equality in negotiations of the Competitiveness Pact in Finland. NORA Conference, University of Iceland, Reykjavik, Iceland.

13.5.2019 Elomäki, Anna. Tasa-arvotiedon taloudellistuminen: taloustieteilijät tasa-arvoasiantuntijoina. Poliittisen talouden tutkimuksen kevätseminaari. Tampere, Suomi.

15.2.2019 Elomäki, Anna ja Ylöstalo, Hanna. Tasa-arvoinen talouspolitiikka. Tasa-arvoinen talouspolitiikka -seminaari (Valtiovarainministeriö). Keynote. Helsinki, Suomi.

11.1.2019 Elomäki, Anna. Governing austerity: Governance reforms as facilitators of gendered austerity in Finland. Feminist Engagements with Austerity. Bristol, Britannia.

2018

2018 Koskinen Sandberg, Paula. A comment on the evaluation of the 2016-2019 Equal Pay Programme. Ministry of Social Affairs and Health.

2018 Koskinen Sandberg, Paula. The Gender Pay Gap in Finland: Trends, Causes, and Policy Measures. SAGE Annual Seminar, European Commission, Brussels, Belgium.

21.11.2018 Koskinen Sandberg, Paula. Horjuvat institutionaaliset pilarit: naisvaltaisen työn matalapalkkaisuuden legitimiteetti ja #eileikkirahaa-kansanliike. Sukupuolentutkimuksen päivät 2018, Turun yliopisto.

25.9.2018 Elomäki, Anna. Sukupuolitietoinen budjetointi : muiden maiden hyvät käytännöt. Feministinen talouspolitikka 25.09.2018. Keynote. Helsinki, Suomi.

2018 Koskinen Sandberg, Paula. Neoliberalizing Welfare State Employment.  European Sociological Association Research Network 14 mid-term conference, University of South Wales, Pontyprid, Wales.

14.6.2018 Gender equality and corporatist governance in the European Union: Social partners negotiating economic and social rights (Paper co-authored by Anna Elomäki and Johanna Kantola, presented at Biennial Conference of ECPR Standing Group on the European Union at Paris, France).

14.6.2018 Articulations of Gender Equality in Negotiations of the Competitiveness Pact (Paper co-authored by Miikaeli Kylä-Laaso, Paula Koskinen Sandberg and Ville Kainulainen, presented at Nordic Work Life Conference 2018 at Oslo, Norway).

2017

24.11.2017 Työmarkkinajärjestöt valtiollisen tasa-arvopolitiikan tyhjiötä täyttämässä: Työmarkkinakeskusjärjestöjen tasa-arvoulostulot (Esitelmät pitäjät Paula Koskinen Sandberg, Anna Elomäki, Johanna Kantola ja Milja Saari Sukupuolentutkimuksen päivillä Jyväsykylän yliopistossa).

22.11.2017 Palkkaeriarvoisuuden syyt (Esitelmän pitäjä Paula Koskinen Sandberg eduskunnan seminaarissa “Palkkatasa-arvo – Islannista mallia.”)

9.6.2017 From Corporatism to Social Media Unionism? Formal and Informal Trade Union Activism for Promoting Equal Pay. (Paper co-authored by Paula Koskinen Sandberg and Milja Saari, presented at 2017 European Conference on Politics and Gender at Lausanne, Switzerland.)

4.5.2017 Sukupuolten rakenteellinen palkkaeriarvoisuus poliittisena kysymyksenä (Esitelmän pitäjä Paula Koskinen Sandberg Poliittisen talouden tutkimuksen seuran kevätkokouksessa Jyväskylän yliopistossa).

24.4.2017 Sukupuolten palkkaerot, niiden taustat ja samanpalkkaisuuspolitiikat (Esitelmän pitäjä Paula Koskinen Sandberg Työelämän tutkimusyhdistyksen vuosikokouksessa).

11.4.2017. Labour market organisations filling the void in governmental gender equality policy (presentation held by Anna Elomäki, Johanna Kantola, Paula Koskinen Sandberg and Milja Saari at the workshop Restructuring the state: Reading the government programme)

9.-10.3.2017. Työmarkkinajärjestöt valtiollisen tasa-arvopolitiikan tyhjiötä täyttämässä (esitelmän pitäjät Anna Elomäki, Johanna Kantola, Milja Saari ja Paula Koskinen Sandberg Politiikan tutkimuksen päivillä)

9.-10.3.2017. Samanpalkkaisuuden politiikka – kamppailu hoitoalan palkoista poliittisena ilmiönä (esitelmän pitäjät Paula Koskinen Sandberg ja Milja Saari Politiikan tutkimuksen päivillä)

9.-10.3.2017. Feministinen vastarinta strategisessa valtiossa (esitelmän pitäjät Anna Elomäki, Johanna Kantola, Anu Koivunen ja Hanna Ylöstalo Politiikan tutkimuksen päivillä)

2016

2.-4.11.2016. Luottamusmies, tunteet ja toimijuus – edunvalvonta matalapalkkaisella yksityisellä palvelusektorilla (Ville Kainulaisen esitelmä Työelämän tutkimuspäivillä)

2.-4.11.2016. Samapalkkaisuus – neuvoteltu oikeus (Milja Saaren esitelmä Työelämän tutkimuspäivillä)

12.10.2016. GePoCo -akatemiahankkeen esittely valtakunnallisilla Tasa-arvopäivillä (esitelmän pitäjät Johanna Kantola, Milja Saari ja Ville Kainulainen)

24.-28.4.2016. Implementing equal pay policy in a right wing context: Clash between gender equality and corporatism (presentation held by Milja Saari and Johanna Kantola at the workshop Gendering Equality in Practice at the ECPR Joint Sessions in Pisa)