Armi Mustosmäki aloittaa tutkijatohtorina GePoCossa

Lämpimästi tervetuloa tutkijatohtoriksi GePoCoon Armi Mustosmäki!

Armi aloittaa hankkeen tutkijatohtorina 1.7.2019 ja siirtyy Tampereen yliopiston sukupuolentutkimuksen oppiaineeseen Jyväskylän yliopistosta.

Hän väitteli Jyväskylän yliopistosta 2017 yhteiskuntapolitiikan oppiaineesta väitöskirjalla: “How bright are the Nordic Lights? Job quality trends in Nordic countries in a comparative perspective”. Väitöskirja käsitteli työelämän muutosta Pohjoismaissa vertailevasta näkökulmasta institutionaalisten teorioiden valossa.

Tutkimus käsitteli myös naisystävällisen hyvinvointivaltion paradoksia eli sukupuolten epätasa-arvoa työmarkkinoilla. Se toi esiin Pohjoismaista mallia rapauttavia kehityskulkuja, kuten instituutioiden heikkouksia uusilla palvelualoilla sekä johtamisstrategioiden mahdollisuuksista institutionaaliseen välttelyyn.

Armi on osallistunut useisiin työelämän tutkimuksen projekteihin ja tutkinut myös mm. työn organisoinnin muutoksia sekä työn ja muun elämän yhteensovittamista.

GePoCossa Armi osallistuu korporatististen neuvotteluprosessien tutkimukseen, esimerkkinä perhepoliittiset uudistukset. Hän on kiinnostunut myös työelämän muutoksesta ja työn tulevaisuudesta koskevista keskusteluista, erityisesti työmarkkinajärjestöjen tavoitteista ja mahdollisuuksista vaikuttaa työelämän tasa-arvokysymyksiin.