Tasa-arvopolitiikan suunnanmuutos -kirjan kirjoittajatapaaminen Tampereella

Tampereella järjestettiin 14.8 kirjoittajatapaaminen tulevan kirjan tiimoilta. Tasa-arvopolitiikan suunnanmuutos nimellä kulkevan teoksen toimittajina toimivat GePoCon Johanna Kantola ja Paula Koskinen Sandberg, sekä Hanna Ylöstalo Helsingin yliopistolta. Teoksen kustantaa Gaudeamus.

Tasa-arvopolitiikan suunnanmuutos tulee käsittelemään tasa-arvopolitiikan muutoksia ja jatkuvuuksia viimeisen noin 10 vuoden ajalta. Erityisesti kiinnostus on talouskriisin vaikutuksissa ja sen jälkeisessä ajassa. Teoksessa tullaan käsittelemään tasa-arvon ja sukupuolen suhdetta moniin teemoihin, kuten talouteen, politiikkaan, oikeuteen, työhön, työmarkkinajärjestöihin, feministiseen toimintaan ja hoivaan. Kirjoittajatapaamisessa tunnelma olikin innostunut, sillä kirjan nähtiin tarttuvan tärkeisiin ja ajankohtaisiin aiheisiin.

Paikalla olivat kirjan toimittajat Johanna Kantola ja Paula Koskinen Sandberg Tampereen yliopistosta ja Hanna Ylöstalo Helsingin yliopistosta. Gaudeamusta edusti Leena Kaakinen. Kirjoittajista läsnä olivat Anna Elomäki, Anu Koivunen, Ville Kainulainen ja Miikaeli Kylä-Laaso Tampereen yliopistosta, Johanna Niemi Turun yliopistosta, Minna Lyytikäinen ja Antero Olakivi Helsingin yliopistosta, Minna Zechner Seinäjoen ammattikorkeakoulusta, Helena Hirvonen, Iiris Lehto, Eeva Jokinen ja Laura Mankki Itä-Suomen yliopistosta ja Veronika Honkasalo Nuorisotutkimusseurasta.