Tasa-arvon retoriikka ja kilpailukykysopimus: Nordic Work Life Conference 2018

GePoCon Miikaeli Kylä-Laaso, Paula Koskinen Sandberg ja Ville Kainulainen osallistuivat Oslossa järjestettyyn Nordic Work Life Conferenceen työpaperilla Articulations of gender equality in negotiations of the Competetiviness Pact in Finland. Työpaperissa he käsittelivät kilpailukykysopimusta ja sukupuolten tasa-arvoa koskevaa retoriikkaa eduskuntakeskusteluissa.