Kuinka huomioida sukupuolten tasa-arvo Tampere3:ssa?

 


Kuinka huomioida sukupuolten tasa-arvo Tampere3:ssa?

Tampereen yliopiston sukupuolentutkimuksen oppiaineen tutkimushankkeet GePoCo ja Nordwit järjestivät seminaarin ”Tasa-arvo ja Tampere3” Tampere-talossa Naistenpäivänä 8.3.2018.

Paneeliin osallistuivat Liisa Laakso (TaY), Petri Suomala (TTY), Marja Sutela (TAMK) ja Anna-Kaisa Ikonen (TaY, Tampere3). Puheenjohtajana toimi Johanna Kantola (TaY).

Tasa-arvo ja T3 -seminaarin ja paneelin terveiset Tampere3 -hankkeelle:

  1. Yhteinen tietopohja: Päätöksenteon, valmistelun ja kehittämistyön pohjaksi on kerättävä sukupuolen mukaan eritellyt tilastot yhdenmukaisella tavalla (sijoittuminen eri tehtäviin, palkat, perhevapaiden käyttö) ja valittava, mitä yhdenvertaisuuden ulottuvuuksia sukupuolen lisäksi tarkastellaan ja millä keinoin
  2. Sukupuolivaikutusten arviointi: Johtosäännön sukupuolivaikutukset on arvioitava. Samoin esimerkiksi strategiapapereiden, rekrytoinnin, Tenure track -käytäntöjen, sisällöllisten kärkihankkeiden ja valintakoejärjestelmän.
  3. Palkkausjärjestelmien ja niiden soveltamisen yhtenäistämistä on tarkasteltava sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta.
  4. Sukupuolten tasapuolinen edustus eri toimielimissä on varmistettava.
  5. Vahva johdon sitoutuminen tasa-arvoon ja jalkauttaminen yksiköiden toimintaan. Tarvitaan näkyviä toimia tasa-arvotietoisuuden lisäämiseksi esimerkiksi esimieskoulutuksissa ja muissa olennaisissa sisällöissä. Tarjotaan johdolle keinoja viedä eteenpäin tasa-arvoa omassa toiminnassaan.
  6. Läpinäkyvyys ja avoimuus tehtävien täytössä. Läpinäkyvyys ja avoimuus kaikessa toiminnassa sekä osallistuvan demokratian tukeminen
  7. Sukupuoliseen ja seksuaaliseen häirintään puututaan tehokkaasti. Yhteisten toimintakäytäntöjen lisäksi opiskelu ja henkilöstökoulutus antavat valmiuksia tunnistaa ja ehkäistä häirintää.