Suomeksi

Ekspatriaattilapsuus: Lasten kokemuksia tilapäisestä maahanmuutosta
Akatemiatutkijan projekti (2019-2024)

Yhä useammat korkeasti koulutetut asiantuntijat työskentelevät tilapäisesti ulkomailla. Monet näistä ekspatriaateista muuttavat uuteen maahan perheensä kanssa, mutta tällaisten lasten kokemuksista ja näkemyksistä tiedetään kovin vähän. Tämä etnografinen tutkimus selvittää miten Suomessa asuvat 8-15-vuotiaat ekspatriaattilapset kokevat transnationaalisti liikkuvan elämäntapansa. Tutkimuksessa kysytään myös miten he määrittelevät kuulumistansa, paikkaansa ja identiteettiänsä kansallisvaltiojärjestelmässä sekä miten heidän asemansa määrittyy Suomessa ja transnationaalilla areenalla. Tutkimuksessä selvitetään myös millaista heidän arkensa on.

Tilapäistä maahanmuuttoa tarkastellaan usein hallinnon ja talouden näkökulmasta mutta tämä projekti tuo mukaan lasten arkiset kokemukset. Tutkimuksen kohteena ovat monesta eri maasta tulevat lapset eli tarkoitus on välttää metodologinen nationalismi. Tarkoitus on myös problematisoida käsitystä etuoikeutetuista ekspatriaateista huomioimalla joukon heterogeenisyys.

Tutkimuksen metodeina ovat osallistuva havainnointi, haastattelut sekä yhdessä lasten ja nuorten kanssa toteutetut piirustus-, valokuva- ja filmiprojektit.

Akateemisen yhteisön lisäksi, projekti tuottaa hyödyllistä informaatiota mm. ekspatriaattiperheille, opettajille ja virkamiehille

Avainsanat

lapsuus; ekspatriaatit; tilapäinen maahanmuutto; etnografia; koulutetut maahanmuuttajat; ylirajainen liikkuvuus; Suomi; kosmopoliittisuus; luokka; kolmannen kulttuurin lapset