Tampereen yliopiston uutinen verkkokoulusta

Lapsiin ja nuoriin kohdistuu monenlaista sukupuolistunutta väkivaltaa. Ilmiö on kuitenkin heikosti tunnettu. Uusi, kuudella kielellä julkaistava verkkokoulutus auttaa tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään väkivaltaa sekä puuttumaan siihen.

Miten kohdata nuori, joka kokee sukupuolen ilmaisuun pohjautuvaa syrjintää? Miten puuttua tilanteeseen, jossa oppilaasta levitellään loukkaavia kuvia esimerkiksi sosiaalisessa mediassa? Entä miten ottaa puheeksi nuoren kohtaama seksuaaliväkivalta?

Lasten ja nuorten toisiinsa kohdistamista loukkaavista teoista puhutaan usein edelleen kiusaamisena jopa silloin, kun rikoslaki määrittelee ne pahoinpitelyksi.

– Koulu on avainasemassa väkivallan tunnistamisessa ja väkivaltaan puuttumisessa. Koulun sosiaalinen ympäristö antaa mahdollisuuden vuorovaikutustaitojen opettelemiseen, ja se tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden vaikuttaa lasten ja nuorten käsityksiin ja käyttäytymiseen. Samalla koulu mahdollistaa tietoisuuden lisäämisen ja muutoksen kohti tasa-arvoisempia suhteita ja eettisesti kestävämpiä käytäntöjä, tenure track -professori Marita Husso Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta kertoo.

Lue lisää täältä.