Esittely

Pirkanmaalla pohditaan erilaisten toimijoiden kesken, miten elinvoima voidaan määritellä uudelleen sosiaalisesti ja ekologisesti kestävästä näkökulmasta. Yhteiskehittämisprosesseissa otetaan huomioon ilmasto- ja kestävyystyön lisäksi yritysten tarpeet ja TKI-toiminta.

Pirkanmaan liitto koordinoi EAKR-rahoitteista hanketta. Tampereen yliopisto ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ovat hankepartnereita. Hankkeen kesto on 1,5 vuotta, ja hanke jatkuu vuoden 2021 loppuun saakka.

Tausta

 

Yhteiskuntien ekologista siirtymää eli transitiota voidaan pitää yhtenä aikamme suurista haasteista. Nykyiset elämäntapamme ja -muotomme eivät ole pitkäjänteisesti kestävällä pohjalla. Tämä kestämättömyys konkretisoituu osaksi arkeamme kiihtyvällä vauhdilla esimerkiksi ilmastonmuutokseen tai biodiversiteettikatoon liittyvien ympäristöongelmien myötä. Ekologisen transition tavoitteena onkin vastata näistä ongelmista nouseviin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja samalla luotsata yhteiskunnallinen eläminen ja oleminen maapallon kantokyvyn rajojen sisälle.

 

Tavoite ja tehtävät

 

Yhteiskehittämisprosessi Ekothon

100 henkilön 2-päiväinen digitaalinen yhteiskehittämisprosessi. Tavoitteena yhteistyön vahvistaminen alueellamme, parempi ymmärrys kunkin toimijan rooleista ja keskinäisriippuvuuksista. Yritysten, tutkimuslaitosten, hallinnon, politiikan sekä kansalaisyhteiskunnan edustajat pohtivat kestävyysnäkökulmasta ruokaan, liikkumiseen, asumiseen ja työhön liittyviä teemoja. Yritykset saavat syötteitä ilmasto- ja kestävyystavoitteiden antamista mahdollisuuksista. Yritysten TKI-aihioita viedään tiedoksi tutkimusyhteisöille olemassa olevien laajojen tutkimus- ja yhteistyöverkostojen kautta.

 

Murrosagenttiprosessi

Noin 15 henkilön ryhmä (visiönäärisiä ja verkottuneita yrittäjiä, taiteilijoita ja kansalaisyhteiskunnan toimijoita) luo ekologisen ja sosiaalisesti kestävän tulevaisuuskuvan, jonka perusteella luomme syötteitä yritysten ja tutkimuslaitosten TKI-toimintaan. Murrosagentit mm. ideoivat tulevaisuusvisioiden perusteella pilotteja ja kokeiluita. Nämä toimivat yrityksille näyteikkunoina tulevaisuuden haasteista ja mahdollisuuksista. Murrosagenttiprosessi jalkauttaa ekologiseen siirtymään liittyvää tutkimustietoa yritysten TKI-toimintaan. ”Out-of-the-box”-ajattelua, ruohonjuuritason toimijoiden voimaannuttamista ja ehkä jopa disruptiota nykyiseen tapaamme toimia. Murrosagentit aktivoivat oman viiteryhmänsä toimintaan.

 

Vaikuttavuus

 

Elinvoimamittariston kehittäminen

Yhteistyöryhmä kehittää pirkanmaalaista elinvoiman mittaristoa ekologisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta. Mittaristo täydentää Pirkanmaalla vuosittain koostettavaa innovaatiotoiminnan tilannekuvaan, jossa se tuo kestävyyden jo olemassa olevien kuuden alueellista elinvoimaa tarkastelevan teemamittarin rinnalle. Hankkeessa kehitetään myös Pirkanmaan elinvoiman mittaristoa alueen toimijoiden kanssa yhteistyössä. Tuotettava tieto auttaa seuraamaan ja arvioimaan ekologisen transition etenemistä ja toiminnan vaikuttavuutta. Tavoitteena on, että jatkossa pystytään mittaroimaan siirtymää systemaattisesti, ja tuomaan tietoa yritysten ja tutkimuslaitosten TKI-toiminnan tueksi.

 

Rahoittajat

Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto.