DigiCore: mitä me teemme?

DigiCore tähtää kira-alan digitalisaation kiihdyttämiseen.

DigiCore-hankkeen keskiössä on tiivis yritysyhteistyö. Toivotamme kaikki digitalisaatiosta ja sen tuomista liiketoimintamahdollisuuksista kiinnostuneet yritykset ja toimijat mukaan toimintaan.

Ota yhteyttä, jos haluat olla mukana kira-alan digitalisaatiossa!

DigiCore

DigiCore on Tampereen yliopiston hanke, joka tarjoaa pirkanmaalaisille kiinteistö- ja rakennusalan yrityksille työkalut digitaalisen liiketoiminnan kasvattamiseen. Kira-alan osaajien lisäksi hanke tuo mukaan digitalisaation teknologioiden parissa työskenteleviä yrityksiä.

Järjestämme yhteiskehittämistapahtumia, testaamme uusimpia teknologioita käytännössä, tarjoamme askelmerkit yritysten digikehitykselle ja paljon muuta. Toimintaan osallistuminen ei vaadi aiempaa osaamista digitalisaatiosta. Kysymällä ja tekemällä oppii!

Tausta

Digitalisaatio on tuonut kiinteistö- ja rakennusalalle paljon uusia mahdollisuuksia. Drone-teknologia on jo laajassa käytössä alalla, ja XR-teknologia (laajennettu todellisuus) kehittyy juuri nyt valtavalla vauhdilla. Teknologian tuntemuksessa ja hallinnassa on kuitenkin paljon parannettavaa, jotta laitteistolla saadaan tuotettua lisäarvoa.

DigiCore tarjoaa Tampereen yliopiston osaamisen elinkeinoelämän käyttöön. Hankkeen avulla kira-alan yritykset pirkanmaalla pääsevät tutustumaan uusin teknologioihin, kehittävät omaa osaamistaan ja luovat uutta liiketoimintaa.

Tavoite ja tehtävät

DigiCoren tehtävänä on vauhdittaa pirkanmaalaisten kira-alan yritysten digiloikkaa. Samalla toimintaan osallistuvat yritykset saavat mahdollisuuden luoda pitkäkestoiset tki-suhteet Tampereen yliopiston kanssa.

DigiCore järjestää tapahtumia ja pilotointeja, joissa yrityskumppaneilla on keskeinen rooli. Kaikki hankkeen aikana tehtävät testit ja pilotoinnit ovat julkisia. Tiedotamme tuloksista hankkeen edistyessä.

Tarjoamme yrityksille tietotaitoa ja askelmerkit uusien teknologioiden hyödyntämiseen kira-alalla.

Vaikuttavuus

Hankkeen tavoitteena on luoda Tampereen yliopistolla rakentamisen digitalisaatioon keskittyvä osaamiskeskittymä, joka koostuu tutkijoista, yrityksistä ja julkisista kumppaneista. Yhteiskehittämisen keinoin tämä keskittymä tukee sekä yritysten liiketoiminnan kasvua että Tampereen yliopiston tieteellistä tutkimusta.

Tarjoamme yrityksille myös katsauksen uusimpiin teknologioihin kansainvälisiltä markkinoilta.

Rahoittajat

DigiCore on saanut Pirkanmaan liitolta noin 300 000 euron EAKR-rahoituksen (Euroopan aluekehitysrahasto). Hanke käynnistyi 1.12.2021 ja päättyy 31.8.2023.