Project's final seminar on August 31st 2022 in Helsinki

The seminar is held mainly in Finnish

Viha ja julkisuus -hankkeen loppuseminaariin
keskiviikkona 31.8.2022 klo 13–16
Päivälehden museoon (Ludviginkatu 2–4).

Professori Atte Oksasen (Tampereen yliopisto) ja professori Päivi Korpisaaren (Helsingin yliopisto) johtamassa Viha ja julkisuus: päätöksentekoon vaikuttamaan pyrkivä vihapuhe yhteiskunnallisesta ja oikeudellisesta näkökulmasta -hankkeessa https://projects.tuni.fi/vihajajulkisuus/ on tutkittu vihaa yhteiskunnallisena ja oikeudellisena ilmiönä, joka koskettaa suoraan tai välillisesti suurta osaa suomalaisista. Hanke on toteutettu vuosina 2020–2022, ja sitä on rahoittanut Helsingin Sanomain Säätiö.

Vihapuheella ja siihen liittyvällä uhkailulla ja häirinnällä yritetään vaikuttaa päätöksentekijöihin ja asiantuntijoihin. Vihapuhe voi kaventaa sananvapauteen kuuluvaa tiedon levittämisen ja tiedon saamisen oikeutta vaientamalla päätöksentekijöitä tai asiantuntijoita yhteiskunnallisessa keskustelussa. Viha ja julkisuus -hankkeessa on analysoitu päättäjien, asiantuntijoiden ja työntekijöiden kohtaaman vihan muotoja ja vaikutuksia sekä tarkasteltu oikeudellisia keinoja puuttua vihapuheeseen ja häirintään. Poikkitieteellinen hanke yhdistää yhteiskuntatieteellisiä ja oikeustieteellisiä menetelmiä. Hankkeen lähtökohdat ovat sosiaalipsykologisessa, kriminologisessa ja lainopillisessa tutkimuksessa. Aineistonkeruu ja analyysi on toteutettu tieteenalojen ja Tampereen ja Helsingin yliopistojen yhteistyönä.

OHJELMA:

13:00–13:20 Kahvit
13:20–13:30 Seminaarin aloitus (Päivi Korpisaari ja Atte Oksanen)

Vihan sosiaalipsykologia
13:30–13:50 Viha yhteiskunnallisena ilmiönä (Atte Oksanen)
13.50–14:05 Tutkijoiden, poliitikkojen ja toimittajien reaktiot vihaan (Magdalena Celuch)
14:05–14:20 Vihan ja kiusaamisen kohteeksi joutuminen työpaikoilla (Reetta Oksa)
14:20–14:35 Keskustelu

14:35-14:45 Tauko

Oikeudelliset ratkaisut
14:45–15:00 Verkkoalustojen vastuuta koskevia näkökohtia (Päivi Korpisaari)
15:00–15:30 Rikosoikeus keinona puuttua vihapuheeseen ja häirintään? (Kristiina Koivukari)
15:30–15:45 Näkökulmia työnantajan some-ohjeistusten ja työntekijän somen käytön välisestä suhteesta (Jari Murto)
15:45–16.00 Keskustelu ja seminaarin lopetus