Publications

Publications

Lilja, Niina & Arja Piirainen-Marsh (2019). How hand gestures contribute to action ascription. Research on Language and Social Interaction. https://doi.org/10.1080/08351813.2019.1657275

Lilja, Niina & Arja Piirainen-Marsh (2019). Connecting the Language Classroom and the Wild: Re-enactments of Language Use Experiences. Applied Linguistics40 (4), 594–623, https://doi.org/10.1093/applin/amx045

Lilja, Niina & Arja Piirainen-Marsh (2019). Making sense of interactional trouble through mobile-supported sharing activities. In Kunitz & Salaberry (eds.) Teaching and Testing L2 Interactional Competence: Bridging theory and practice. Routledge, pp. 260 – 288. https://www.routledge.com/Teaching-and-Testing-L2-Interactional-Competence-Bridging-Theory-and-Practice/Salaberry-Kunitz/p/book/9781138038998

Lilja, Niina & Terhi Tapaninen (2019): Suomen kielen käyttämisen ja oppimisen mahdollisuudet ammatillisen oppilaitoksen rakennusalan vuorovaikutustilanteissa. (Using and learning Finnish as a second language in construction site interaction). Puhe ja kieli, 39 (1), 69-98. https://doi.org/10.23997/pk.74506

Lilja, Niina; Mård-Miettinen, Karita & Tarja Nikula (2019). Luokkahuone kielipoliittisena ja kielikoulutuspoliittisena tilana. In Saarinen; Nuolijärvi; Pöyhönen & Kangasvieri (eds.). Kieli, koulutus, politiikka. Monipaikkaisia käytänteitä ja tulkintoja. Tampere: Vastapaino, pp. 175–197. https://vastapaino.fi/sivu/tuote/kieli-koulutus-politiikka/2451023

Lilja, Niina & Arja Piirainen-Marsh (in press; will be published 15.11.2019). Luokan ulkopuolisiin vuorovaikutustilanteisiin valmistautuminen prosessina. In Kotilainen, Kurhila & Kalliokoski (eds.) Kielenoppiminen luokan ulkopuolella. Helsinki: SKS, pp. 255–282. https://kirjat.finlit.fi/sivu/tuote/kielenoppiminen-luokan-ulkopuolella/2592596

Lilja, Niina; Piirainen-Marsh Arja; Clark, Brendon & Nicholas Torretta (in press; will be published 10.12.2019). The Rally Course: Learners as co-designers of out-of-classroom language learning tasks. In Eskildsen, Hellermann, Pekarek Doehler & Piirainen-Marsh (eds.) Conversation analytic research on learning-in-action: The complex ecology of L2 interaction in the wild. Springer. https://www.springer.com/gp/book/9783030221645

Piirainen-Marsh, Arja & Niina Lilja (in press; will be published 10.12.2019). How wild can it get? (Re)configuring questions “in the wild”. In Eskildsen, Hellermann, Pekarek Doehler & Piirainen-Marsh (eds.) Conversation analytic research on learning-in-action: The complex ecology of L2 interaction in the wild. Springer. https://www.springer.com/gp/book/9783030221645

Lilja, Niina (2018). ”Mä opin sitä kadulla kavereitten kanssa” – suomen kielen käyttöön ja oppimiseen liittyviä kategorisointeja maahanmuuttajanuorten haastattelupuheessa. (“I learn on streets with friends” Young adult immigrants categorizing the opportunities for using and learning Finnish as L2). Puhe ja Kieli 38 (4), pp. 203–225.

Lilja, Niina & Tapaninen, Terhi (2018). Kulmarautoja ja ruuvikoneita – millaisia mahdollisuuksia suomen kielen oppimiseen tarjoutuu rakennusalan työtehtävissä?. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 9(1). Saatavilla: https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-maaliskuu-2018/kulmarautoja-ja-ruuvikoneita-millaisia-mahdollisuuksia-suomen-kielen-oppimiseen-tarjoutuu-rakennusalan-tyotehtavissa

Lilja, Niina, Luukka, Emilia & Latomaa, Sirkku (2017). Kielitietoisuus eriarvoistumiskehitystä jarruttamassa. – AFinLAn vuosikirja, s. 11–29. Saatavilla: https://journal.fi/afinlavk/article/view/66742.

 

Presentations

Lilja, Niina, Laakkonen, Riku & Sariola, Laura (2019): Heittoja, koppeja ja moniammatillisia kokeiluja – yhteisötaiteilija asiantuntijana. Valtakunnallinen yhteisötaiteen ammattilaisten päivä, Helsinki, 13.2.2019.

Kananen, Laura (2018). Adult L2 literacy learners in classroom interaction – the usage of embodied and material resources as responses in IRE sequences. Esitelmä, Nordisco, Aarhus, 23.11.2018.

Kananen, Laura (2018). Aikuiset LUKI-koulutuksen suomenoppijat luokkahuoneen vuorovaikutustilanteissa: kehollisuus oppijoiden sananselityksissä. Esitelmä, Kasvatustieteen päivät, Tampere, 15.11.2018

Lilja Niina & Tapaninen Terhi (2018): Yhteisen ymmärryksen kehollinen rakentuminen sosiaalisen sirkuksen työpajoissa. AFinLA autumn symposium, Joensuu, 10.11.2018.

Lilja Niina (2018): Necessary self-deprecations: analyzing one’s own interactions for second language learning. International Conference of Conversation analysis (ICCA), Loughborough, 14.7.2018.

Piirainen-Marsh, Arja & Lilja, Niina (2018): Securing understanding and progressivity of activity: depictive hand gestures in the production of TCUs. International Conference of Conversation analysis (ICCA), Loughborough, 14.7.2018.

Lilja, Niina & Piirainen-Marsh Arja (2018): Making sense of interactional trouble through mobile-supported sharing activities. Exploring Language Education (ELE): Global and Local Perspectives, Stockholm, 19.6.2018.

Lilja, Niina (2018): Multimodal directives in construction site interaction.Workshop on language, learning, and workplace interaction, Helsinki, 7.6.2018.

Lilja, Niina (2018): Language teaching in the Wild. The biennial symposium of the Swedish association of Applied Linguistics (ASLA), Karlstad, 13.4.2018.

Piirainen-Marsh, Arja & Lilja, Niina (2018): Securing understanding and progressivity of activity: depictive hand gestures in the production of TCUs. Keskusteluntutkimuksen päivät, Oulu, 26.1.2018.

Kananen, Laura (2017). Vuorovaikutuskompetenssin kehittyminen luku- ja kirjoitustaitoon apua tarvitsevilla aikuisilla suomen kielen oppijoilla. Esitelmä, AFinLAn syyssymposium, Turku, 10.11.2017.

Lilja, Niina (2017). “Suomen kieli kävelee mun luo” – suomea toisena kielenä oppivien käsityksiä suomen kielen oppimisen paikoista. Esitelmä, AFinLAn syyssymposium, Turku, 10.11.2017.

Lilja, Niina (2017). Language Learning in the Wild. Kutsuttu esitelmä S2-opetuksen kehittämispäivillä, Helsinki, Opetushallitus, 3.10.2017.

Lilja, Niina (2017). Suomi toisena kielenä arjen vuorovaikutustilanteissa: näkökulmia käytön ja oppimisen tukemiseen. Kutsuttu esitelmä Opetus- ja kulttuuriministeriön seminaarissa koskien kielivarannon monipuolisuutta ja kielitaidon kehittämistarpeita, Opetus- ja kulttuuriministeriö, 24.8.2017.

Lilja, Niina, Piirainen-Marsh, Arja, Brendon, Clark & Torretta, Nicholas (2017). Co-designing for Language Learning in-the-Wild: a Rally Course. Esitelmä, The 18th World Congress In Applied Linguistics (AILA), Rio de Janeiro, 26.07.2017.

Lilja, Niina & Piirainen-Marsh, Arja (2017). Gestures and Understanding in Second Language Interaction. Esitelmä, Intersubjectivity in Action Conference, Helsinki, 12.5.2017.

Lilja, Niina (2017). Collecting, Transcribing and Presenting Data from Interactions “in the Wild”: Issues of Reliability and Validity. Esitelmä, AAAL – The 2017 Conference of the American Association for Applied Linguistics (AAAL), Portland, 19.03.2017.

Lilja, Niina & Garcia Cruz, Kevin (2017). Experiential Learning in Action: L2 Learners Reflecting on Their Language Use Experiences. Esitelmä, Interactional Competences and Practices in a Second Language (ICOP-L2), Neuchâtel, 20.01.2017.