Työpajat Tredussa päätökseen

työpajat

Aivorauhasta hyvinvointia -tutkimushankkeessa siirrytään aineiston analyysiin.

Tutkimushankkeessa Tredun henkilöstö oli mukana tutkimassa niin kognitiivisen ergnomian kuin fyysisen aktiivisuuden merkitystä omassa työssäjaksamisessaan. Syksyllä Sataedun henkilöstö osallistui vain kognitiivisen ergnomian tutkimukseen. Näin tutkimushankkeessa saatiin kaksi erilaista lähestymistä kokonaisuuteen.

Työpajat Tredussa saatiin päätökseen pääsiäistä ennen, jolloin osallistujille oli tullut viisi kognitiivisen ergonomian työpajaa (joista kaksi webinaaria) ja viisi fyysisen aktiivisuuden työpajaa. Iso rutistus tammikuun ja huhtikuun välisenä aikana, tämä myös hieman näkyi työpajojen osallistujamäärissä.

Kokonaisuutena työpajat olivat selkeästi osallistujien arkea rikastavia ja mahdollistivat monille asian näkyväksi tekemisen, jotta siihen olisi jatkossa helpompi kiinnittää huomiota. Osallistujat lähtivät tekemään omaan arkeen pieniä muutoksia, joiden avulla kuormitusta voidaan säätää.

Molempien tutkimushankkeeseen osallistuneiden organisaatioiden osalta muutama asiaa kuormittivat arkea enemmän kuin muut. Näitä olivat:

  • Tiedon sirpaleisuus
  • Työtehtävien sirpaleisuus
  • Ihmisten aiheuttamat fyysiset (keskeytykset ym.) häiriöt

 

Tutkimusryhmä käsittelee nyt kerättyä aineistoa ja tuottaa niistä julkaisua kevään ja kesän aikana. Myös hankkeen aikana rakentuva AivoRauhaMalli aukikirjoitetaan ja pilotoidaan.

 

Otsikon kuvassa: kognitiivisen ergonomian työpajojen otsakkeista. 

 

Aivorauhaisaa kevättä!