Esittely

Tutkimuksen aikana kehitetään AivoRauhaMalli, joka perustuu fyysisen kunnon ja kognitiivisen ergonomian yhteydentarkasteluun. Osallistujille tarjotaan valmennuspolut molempiin ja käytännön toteutuksen aikana kerätään mitattavaaja kokemustietoa polkujen vaikutuksista hyvinvoinnin edistymiseen. Tutkimus lisää opettajan työn veto- ja pitovoimaa, sillä uutiset opettajien uupumisista ovat arkipäivää. Keskiössä on mahdollisuudet keventää aivokuormaa ja tarkastellafyysisen kunnon vaikutusta siihen.

Rahoittaja

Työsuojelurahasto