Aivorauhasta hyvinvointia -tutkimushanke käynnissä

Aivorauhasta hyvinvointia -tutkimushanke, jossa tarkastellaan kognitiivista kuormaa ammatillisen koulutuksen parissa työskentelevän opetus- ja ohjaushenkilöstön työssä.

Aivorauhasta hyvinvointia -tutkimushanke

Tampereen ammattikorkeakoulu, Työterveyslaitos, Sataedu ja Tredu tutkii kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin rakentumista ammatillisen opetus-, ohjaus- ja tukipalveluhenkilöstön työssä, Työsuojelurahaston rahoittamassa “Aivorauhasta hyvinvointia” -tutkimushankkeessa.

Projektin aikana työskennellään Sataedussa ja Tredussa työpajamuotoisesti kahdella polulla: kognitiivisen ergonomian polulla, jossa keskitytään aivokuormaan ja fyysisen kunnon polulla muokataan arkiratkaisuja oman työpäivän keventämiseksi. Työpajoissa tutkitaan, mistä kognitiivista kuormitusta työssä syntyy, miten kuormitukseen voi vaikuttaa niin yksilö- kuin organisaatiotasolla ja mihin tarvitaan ammattilaisten ohjausta. Fyysisellä polulla kokeillaan erilaisia tapoja arkiliikkua. Osallistujille tarjotaan myös vinkkejä liikunnan hyödyntämiseen hyvinvointiin työssä ja vapaalla.

Aivorauhasta hyvinvointia tavoitteena on auttaa osallistujia

  • Tunnistamaan työhönsä liittyviä kognitiivisia kuormitustekijöitä.
  • Löytämään itselleen sopivia ratkaisukeinoja niihin.
  • Saamaan selville, mistä tekijöistä kognitiivista kuormitusta oppilaitoshenkilöstön työssä syntyy ja miten kuormitukseen voidaan vaikuttaa
  • Havaita mihin yksilötasolla voi vaikuttaa ja mihin tarvitaan organisaation tai muiden ammattilaisten apua.

Projektin lopputuloksena AivoRauhaMalli!

Tutkimuksen aikana kehitetään AivoRauhaMalli, joka perustuu fyysisen kunnon ja kognitiivisen ergonomian yhteyden tarkasteluun. Osallistujille tarjotaan valmennuspolut molempiin ja käytännön toteutuksen aikana kerätään mitattavaa ja kokemustietoa polkujen vaikutuksista hyvinvoinnin edistymiseen. Tutkimus lisää opettajan työn veto- ja pitovoimaa, sillä uutiset opettajien uupumisista ovat arkipäivää. Keskiössä on mahdollisuudet keventää aivokuormaa ja tarkastella fyysisen kunnon vaikutusta siihen.

 

Projektia rahoittaa Työsuojelurahasto. Toteuttamassa TAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu ja TAMKin fysioterapiakoulutusohjelman opettajat sekä opiskelijoita ja Työterveyslaitoksen asiantuntija. Projektin kohdeorganisaationa toimivat Sataedu ja Tredu.