Keitä olemme?

Hankkeen jäsenet

 

Tanja Vahtikari (projektin vastuullinen johtaja) – yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto

Toimin Äitiyspakkaus tunne-esineenä -hankkeen vastuullisena johtajana. Tutkimusteemoihini kuuluvat tunteiden ja kokemuksen historia, lapsuuden historia, materiaalisuus, arkipäiväinen nationalismi sekä historian käyttö ja kulttuuriperintö. Olen Suomen Akatemian Kokemuksen historian huippuyksikön johtoryhmän jäsen ja Eletty kansakunta -ryhmän varajohtaja. Viimeaikaisiin julkaisuihini kuuluu mm. yhdessä Ville Kivimäen ja Sami Suodenjoen kanssa toimitettu teos Lived Nation as the History of Experiences and Emotions in Finland, 1800–2000 (Palgrave, 2021).

tanja.vahtikari@tuni.fi

 

Henrik Mattjus – postdoc-tutkija, Tampereen yliopisto

Osana Äitiyspakkaus tunne-esineenä hanketta teen väitöksen jälkeistä tutkimusta äitiysavustuksen varhaisvaiheista 1930-luvun lopulta 1950-luvun alkuun. Tutkin äitiysavustukseen liittyneitä merkityksiä ja kokemuksia sen saajien näkökulmasta aikana, jolloin pakkaus muuttui köyhäinapuun verrattavissa olevasta avustuksesta kaikille universaaliksi eduksi. Väittelin Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan Historian oppiaineesta keväällä 2023. Väitöstyössäni tutkin modernisaation ilmentymistä rakennussuunnittelussa ja -valistuksessa sekä sen tuottamaa asumisen kokemusta suomalaisen maalaiskodin kontekstissa 1920- ja 1930-luvuilla.

henrik.mattjus@tuni.fi

 

Jenni Räikkönen – apurahatutkija, Tampereen yliopisto

Olen historian väitöskirjatutkija Tampereen yliopistolla. Teen hankkeessa väitöskirjaani, jossa tarkastelen äitiyspakkauksen ja laajemmin äitiyshuollon kokemuksia sotien jälkeisessä Lapissa ja saamelaisten kotiseutualueella. Koulutukseltani olen historian maisteri (Helsingin yliopisto 2020), minkä lisäksi olen tehnyt myös laajasti opintoja antropologiassa ja sukupuolentutkimuksessa. Olen erityisesti kiinnostunut kehollisuuksien ja kokemusten historiasta, ja materiaalisuuksien historian teoriasta.

jenni.k.raikkonen@tuni.fi

 

Hanna Vahtikari – teatteritaiteen maisteri, näyttelijä

Olen Teatteritaiteen maisteri, näyttelijä ja vastaan hankkeen taiteellisesta osiosta. Taiteellinen työni kohdentaa katseensa yhteiskunnan marginaalissa eläviin, naisvankeihin. Se tarkastelee hyvinvointivaltiota ja sen rakastettua symbolia naisvankien näkökulmasta: kokevatko hekin olevansa osa suomalaista menestystarinaa?

hanna.vahtikari@gmail.com

 

 

Elina Ylisuvanto – teatteritaiteen maisteri, näyttelijä, teatteripedagogi

(kuvaus tulossa)

 

 

 

 

 

 

Maiju Remes – antropologian maisteriopiskelija, Tampereen yliopisto

Teen hankkeessa graduani äitiyspakkauksesta maahanmuuttajanäkökulmasta. Kohderyhmänä tutkimuksessani ovat Etelä-Aasiasta Suomeen muuttaneet vanhemmat. Äitiyspakkauksen kautta tutkin laajemmin vanhemmuuden kokemusta Suomessa.

maiju.remes@tuni.fi