Yrityslukkari koulutusorganisaatioille

Rakennetaan yhdessä toimintoja ja välineitä tiiviimpään oppilaitos-yritys –yhteistyöhön. Alueellisen yhteistyön mallia rakennamme yhdessä, koko verkoston panoksella. Kehittämistyöhön haluamme sitouttaa niin Tampereen korkeakouluyhteisön kuin ammatillisen toisen asteen toimijat.

Pirkanmaalaisen valmistavan teollisuuden yrityksiä palveleva Yrityslukkari–koulutusbrokerointimalli sekä eri asteisten oppilaitosten jatkuvan oppimisen palvelut kokoava valmistavan teollisuuden yritysten osaamisen kestävän kehittämisen malli rakentuu olemassa olevien toimintojen ja roolien päälle. Keskeistä on mallia tukeva toimijoiden virtuaalinen organisoituminen palvelujen toteutuksessa. Näin toiminnot integroituvat suoraan olemassa olevaan ja toimintamalli siirtyy suoraan pysyväksi käytännöksi niin oppilaitoksissa kuin koko pirkanmaalaisessa verkostossa.

Virtuaaliorganisaatio perustuu oppilaitoksissa jo oleviin rooleihin ja toimintamalleihin, yhdistelemällä niitä uudella tavalla ja rakentamalla tiimeihin uudenlaista yhteistyötä. Yrityslukkari-tiimit kehittävät myös rajapintatyöhön liittyvää viestintää, niin että yritysten tietoisuus oppilaitosten tarjoamista koulutuspalveluista kasvaa.​

TAMK, Tampereen yliopisto ja TAKK selvittävät yhteistyössä yritysten kanssa myös hybridit toimintatavat ja työvälineet yhteistyön toteutukseen, hyödyntäen olemassa olevia malleja ja digitaalisia välineitä.

Sujuvat siirtymät työelämän ja koulutuksen eri muotojen välillä edellyttävät tiivistä yhteistyötä eri organisaatioiden kesken, ja kykyä kehittää koulutusorganisaatioiden palveluja uusista lähtökohdista.

Tavoitteenamme on että alueen yrityspalveluiden tarjoajat tuntevat jatkuvan oppimisen yrityksille tarjoamat mahdollisuudet, ja oppilaitokset yhteistyössä voivat tarjota yrityksille eri kouluasteet ylittäviä koulutuksia.