Yrityslukkari yrityksille

Kattavalla toteuttajajoukolla on yhdessä edellytykset valmistella ja toteuttaa jatkuvan oppimisen yhteistyömalli palvelemaan valmistavan teollisuuden yrityksiä. Tervetuloa mukaan!

Hankkeessa luomme pirkanmaalaista yhteistyömallia, jossa tavoitteena on ylittää perinteiset henkilöstöryhmä- ja oppilaitosrajat. Mallilla tuetaan henkilöstön kokonaisvaltaista jatkuvan oppimisen tukea ja osaavan henkilöstön koulutusmahdollisuuksien parempaa saavutettavuutta. Työntekijöiden koulutustarve voi liittyä työntekijätehtäviin tai yhtä hyvin toimihenkilötehtäviin.

Yrityslukkarit järjestävät keväällä 2023 ja syksyllä 2023 koulutuksia mm. perehdyttämisestä, hankinnoista ja myyntityöstä: lue lisää esitteestämme! Pääset ilmoittautumaan mukaan tästä linkistä.

ESRYrityslukkarikoulutusesite2023

Teemme myös yrityskohtaisia kartoituksia ja autamme Pirkanmaalaisia valmistavan teollisuuden tekijöitä kehittämään toimintaansa. Voit lukea kartoituksista lisää tästä esitteestä:

ESRYrityslukkarikartoitusesite2023

Pilotoimme uusia koulutustuotteita sekä osaamistarpeiden ennakoinnin ja kartoituksen yhdistelmämalleja asiakaslähtöisesti

Hankkeen yrityslukkareiden johtamat asiantuntijatiimit toteuttavat pilottiyrityksissä  kartoitukset valituilla menetelmillä, sekä laativat yrityksille tiekartat tulevista osaamistarpeista sekä niiden ratkaisumahdollisuuksista. Kartoitusten suunnittelussa ja toteutuksessa mukana on jokaisesta yrityksestä vähintään yksi henkilö​.

Yrityslukkarit vastaavat yhteistyöstä omien yritystensä kanssa ja yrityksen palveluun liittyvän virtuaalitiimin toiminnasta​.

Yrityslukkarit myös varmistavat, että osaamisen kehittäminen linkittyy yrityksen muuhun strategiseen kehittämiseen, esim. alueellisen valmistavan teollisuuden Smart Manufacturing hub- hankkeen kehittämistoimenpiteisiin, yrityksen teknologiastrategiaan ja ennakoivasti myös pidemmän aikajänteen tuleviin osaamistarpeisiin​.

Yrityslukkari – tulevaisuuden kestävät osaamismallit-hankkeen keskeiset hyödyt yritykselle 

  • yrityksen toiminnan kannalta tärkeät osaamiset kartoitetaan ja huomataan osaamisvaje
  • yritys saa mahdollisuuden kouluttaa hyväksi havaittua yrityksen palveluksessa jo olevaa henkilöä vaativimpiin tehtäviin
  • oppilaitos toteuttaa yrityksen tarpeen mukaisen täsmäkoulutuksen
  • uudet yhteistyömallit tuovat uusia keinoja edistää työn muutosta ja kehittää uudenlaisia työn tekemisen tapoja

Hankkeen toiminta kattaa kaikki tehtävät työntekijöistä toimihenkilöihin, sillä hankkeessa päätoimijoina mukana ovat Tampereen Ammattikorkeakoulu (TAMK), Tampereen yliopisto (TAU), Tampereen Aikuiskoulutuskeskus (TAKK), lisäksi kehittäjäverkostossa ovat mukana Tredu, Business Tampere, Pirkanmaan Yrittäjät, Insinööriliitto sekä joukko pirkanmaalaisen valmistavan teollisuuden pk-yrityksiä. Toiminnan tuloksena valmistavan teollisuuden yritykset saavat jatkuvan oppimisen palvelut käyttöönsä yhä joustavammin ja tehokkaammin. Hankkeen parhaat lopputulokset riippuvat meistä ja teistä – yhdessä onnistumme!  

Lisää Yrityslukkarista