Murroksesta näkyvää menestystä ja liiketoimintaan on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittama hanke, jossa perustetaan silmä- ja näkötutkimukseen keskittyvä uusi toimintamalli. Mallin perusideana on toteuttaa silmä- ja näköalalla toimiville tutkimuslaitoksille, yhteisöille, yrityksille ja viranomaisille uusien innovaatioiden testaamiseen ja tuotteistamiseen soveltuva asiantuntija-, testaus- ja tuotekehitysympäristö.  Ympäristö muodostuu testialustoista, jotka keskittyvät erityisesti  työ- ja liikennenäköön. Hanketta koordinoi Tampereen yliopiston Silmälääketieteen tutkimus-, tuotekehitys- ja innovaatiokeskus SILK.

Työ- ja liikennenäön testialustat on suunniteltu toimimaan joustavasti, jolloin hyvinkin erilaiset toimijat voivat hyödyntää tiloja uusien innovaatioiden testaamiseen ja tuotteistamiseen. Testialustojen avulla voidaan kehittää ja testata niin valaistusta, työergonomiaa, lääkkeitä, annosteluteknologioita, tutkimus- ja hoitolaitteita, optisia apuvälineitä ja tietoteknisiä laitteita kuin niihin liittyviä palveluita. Testialustojen merkittävänä etuna on mahdollisuus tuoda testihenkilö turvallisesti ja hallitusti osaksi simuloitua liikenne- ja työympäristöä. Testialustat soveltuvatkin siten hyvin toimintakyvyn havainnointiin ja mittaamiseen.

Tämä uusi toimintamalli yhdistää yritysmaailman, yliopistojen, terveydenhuollon ja kolmannen sektorin toimijat. Hankkeen toiminta kohdentuu erityisesti Pirkanmaalle ja sen tarkoituksena on tukea Pirkanmaalla toimivien terveydenhuoltoalan, terveystekniikan, informaatioteknologian, optisen alan, apuvälineteknologian, koulutuksen ja palveluntuottajaorganisaatioiden samoin kuin niiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden, tutkijoiden, kouluttajien ja markkinoijien toimintaa. Hanke tukee niin ikään suomalaisten, erityisesti pirkanmaalaisten, yritysten tuotekehitystoimintaa ja tuotteiden markkinoille pääsyä.

Työ- ja liikennenäön testialustat sijaitsevat Tampereen yliopiston lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnan Arvo-rakennuksessa Kaupin kampuksella.