Nohevasti eteenpäin

Noheva-hanke on loppusuoralla ja hankkeessa järjestettiin loppuseminaari Hämeenlinnassa 15.11. Paikalla oli noin 80 perustaitojen kehittämisestä kiinnostunutta. Aamupäivä koostui asiantuntijapuheenvuoroista. Aikuisoppijoiden erityisen tuen tarvetta tutkinut OPH:n Kaisa Räty tarkasteli esityksessään muun muassa sitä, miten aikuisten oppimisvaikeuksia on käsitelty koulutuskeskustelussa aiemmin. Nykyään tiedetään, että oppimisvaikeudet eivät häviä ihmisestä itsestään ja monesti oppimisvaikeuksista kärsivä kehittää selvitymismekanismeja, jotta selviytyisi esimerkiksi koulun opetustilanteissa.

Nohevan Kirsi EK esitteli hankkeessa luotua verkkomateriaalia, jossa oli mm. hyödynnetty Thinglink-julkaisemista. Kyseistä teknologiaa oli mahdollisuus myös testata iltapäivän työpajoissa. Tarjolla oli myös muita työpajoja aihealueista, joita Nohevan hanketoimijat olivat hankkeessaan hyödyntäneet.