Kansalaisen perustaidot -hanke tutustui Kykyviisariin

Opintokeskus Siviksen ja Kansanvalistusseuran yhteinen Taito-ohjelman hanke Kansalaisen perustaidot etsii yhteyksiä perustaitojen, arjen hallinnan ja työssä ja opinoissa pärjäämisen välillä. hankkeessa sovelletaan Suomeen Taikojan blogissa aiemmin esiteltyä Britanniassa kehitettyä Citizens’ Curriculum -mallia.

Hankkeessa etsitään tällä hetkellä työkaluja koulutuksen vaikuttavuuden arvioimiseen. Tätä varten hanke tutustui Työterveyslaitoksen Kykyviisariin, joka on maksuton itsearviointimenetelmä, jonka avulla kuka tahansa voi arvioida omaa työ- ja toimintakykyään. Esimerkiksi hanketyöhön työkalu sopii hyvin, koska arviointi voidaan toistaa ja samalla päästä käsiksi esimerkiksi koulutuspilottien aikaansaamaa muutosta yksilön kokemassa toimintakyvyssä.

Kykyviisaria voi soveltaa monenlaisessa hyvinvointiin tai työkykyyn liittyvässä toiminnassa. Myös aikuisoppimisen yksilötason vaikutuksia on mahdollista arvioida sen avulla.

Kuten Taito-hankkeiden tuottamat hienot mallit, myös Kykyviisaria on kehitetty ESR-ohjelman rahoituksella. Taikojien kollegat Solmu-koordinaatiohankkeessa ovat mallin takana. Työkalu on otettavissa maksutta käyttöön!

Tutustu Kykyviisariin täällä: https://sivusto.kykyviisari.fi/