Oppilaitoskysely (15-19-vuotiaat)

Kuva: Sirpa Varis

Sähköinen kysely koskee sosiaalisen median käyttöä, häirintää ja väkivaltaa 15-19-vuotiaiden nuorten seurustelusuhteissa ja seurustelua muistuttavissa suhteissa. Väkivallalla tarkoitetaan digitaalista, emotionaalista, fyysistä ja seksuaalista väkivaltaa ja kaltoinkohtelua. Lisäksi kysytään, onko nuori kertonut kokemuksistaan jollekin ja minkälaisia reaktioita kertominen on ulkopuolisissa herättänyt.

Kyselyyn osallistuminen ei edellytä kokemuksia seurustelusta, häirinnästä tai väkivallasta, vaan kaikki vastaukset ovat tärkeitä. Aiempaa tutkimustietoa nuorten seurustelusuhteisiin liittyvästä väkivallasta ja sen yleisyydestä on Suomessa erittäin vähän.

Kysely toteutetaan noin 2000 vastaajan oppilaitoskyselynä eri puolilla Suomea. Vastaava kysely on aiemmin toteutettu Ruotsissa, Norjassa, Englannissa, Italiassa, Bulgariassa ja Kyproksella.