Lisätietoa haastatteluista

Osallistujaksi seurustelusuhteita ja väkivaltakokemuksia käsittelevään haastattelututkimukseen?

Haemme täysi-ikäisiä noin 18–24-vuotiaita osallistujia Tampereen yliopiston haastattelututkimukseen. Tutkimuksessa tarkastellaan häirinnän ja/tai väkivallan kokemuksia, joissa tekijä on ollut haastateltavan senhetkinen tai entinen seurustelukumppani. Teot ovat voineet tapahtua kasvotusten tai digitaalisesti (esim. puhelimella tai sosiaalisessa mediassa), ja ne ovat jo päättyneet.

Teot voivat olla esimerkiksi:
– sanallista loukkaamista, kontrollointia, seuraamista, pakottamista tai uhkailua
– fyysistä satuttamista eri tavoilla
– seksuaalisuutta loukkaavia tekoja / seksuaaliväkivaltaa, jne.

Haastatteluissa käsitellään seuraavia teemoja:
1. häirinnän ja väkivallan kokemukset seurustelusuhteessa tai suhteen jälkeen, jotka liittyvät jo päättyneeseen elämänvaiheeseen
2. näistä kokemuksista kertominen muille ja/tai kokemusten salaaminen
3. kokemukset toisten avusta ja tuesta tai avun ja tuen puutteesta
4. minkälaista apua seurusteluväkivaltaa kokeneet nuoret tarvitsevat ja miten väkivaltaa voisi ehkäistä

Osallistuminen on vapaaehtoista. Voit itse päättää, mistä asioista ja minkä verran haluat haastattelussa kertoa. Voit keskeyttää osallistumisesi milloin vain syytä ilmoittamatta ja ilman mitään kielteisiä seurauksia. Haastattelu voidaan toteuttaa tavaten tai etäyhteydellä.

Haastattelu kestää 1–2 tuntia. Haastatteluaineistoa käsitellään luottamuksellisesti. Tutkimuksen tuloksista puhutaan ja kirjoitetaan aina siten, ettei haastateltavia voi tunnistaa. Jos haluat haastattelun jälkeen keskustella haastattelun herättämistä ajatuksista, sinulla on mahdollisuus keskusteluun. Jokainen haastateltava saa kiitokseksi elokuvalipun.

Jos kiinnostuit ja haluat kuulla lisää, voit laittaa tutkijalle viestiä numeroon 050 4718 278/ Anu tai lähettää sähköpostia (ks. alla). Yhteydenotto ei velvoita sinua mihinkään.

Yhteistyöterveisin,
Anu Isotalo, tutkija (p. 050 4718 278, anu.isotalo(at)tuni.fi)

PS. Jos olet kokenut häirintää tai väkivaltaa, apua saat esimerkiksi täältä: Opiskelijaterveydenhuolto, Tyttöjen tai Poikien talo (jos alueella), alueesi kriisikeskus, Raiskauskriisikeskus Tukinainen, Sekasin-chat, Nollalinja, Rikosuhripäivystys, Poliisi (hätätilanteessa 112). Nämä ja muut tukipalvelut, ks. ”Mistä apua häirintään ja väkivaltaan?”