Kehitysvammaisuuden erityisosaaminen lastensuojelussa

Tässä kokonaisuudessa syvennytään näihin teemoihin:

 • vammaispalvelulaki
 • tuet ja palvelut
 • kuntoutuspalvelut
 • kehitysvammaisuuden määritelmät
  • lääketieteellinen, toimintakyky, sosiaalinen
 • kehitysvammaisuuden syyt ja diagnostiikka
 • kehitysviivästymät
 • vammaisuuden puheeksiotto nuoren ja perheen kanssa
 • haastava käytös ja haastavat tilanteet
 • vammaispalvelulain mukaiset rajoitustoimenpiteet
 • yksilökeskeinen elämänsuunnittelu
 • aktiivinen tuki
 • emotionaalinen kehitys ja sen tukeminen
 • kommunikointimenetelmiä arjen tukena
 • koulutuspolut toisen asteen opintoihin
 • itsenäistymisen tukeminen

Seuraava ryhmä toteutetaan 18.9. – 26.11.2023.

Ilmoittaudu mukaan e-lomakkeella 31.8.2023 mennessä >>