Miten varmistan jaksamiseni?

Opintojen päättäminen ja työelämään siirtyminen itsensätyöllistäjänä tai vaikkapa kevytyrittäjänä muodostavat yhtälön, jossa stressitasot ovat todennäköisesti ainakin hetkittäin korkealla. Voi tuntua siltä, että aikaa itselle ei ole. Olet oman itsesi tärkein pääoma ja siitä on syytä pitää huolta.

Itsensätyöllistäjän työura eroaa monessa asiassa kokoaikaisessa palkkatyössä toimivien uraan verrattuna. Koulutuksessa voidaan antaa perustaidot työmuotoa varten, mutta opiskelijat tarvitsevat valmistumisen jälkeen tukea ja opastusta työskennellessään yksin useille eri toimeksiantajille. Jotta valmistuneen ammatti-identiteetti voi vahvistua ja osaaminen kehittyä, hän tarvitsee työurallaan hyvin organisoitua tukea kehittääkseen omaan työhön sopivat toimintamallit yksinyrittäjänä.

Omat voimavarat, jaksaminen ja hyvinvointi ovat jatkuvassa liikkeessä ja muutoksessa, ne liittyvät tiiviisti, eivät vain työhön, vaan koko elämän kulkuun. Aika ajoin on hyvä kysyä itseltään: Millaista elämää haluan elää? Mikä on minulle merkityksellistä ja arvokasta?  Vastaus voi välillä olla työ, välillä jokin muu, välillä niiden yhdistelmä. Se on sinun elämääsi.

Mitkä asiat kuormittavat itsensätyöllistäjää?

Itsensä työllistäjän työhön liittyy työskentelyn perusluonteen vuoksi suuri osa yleisesti tunnistetuista työn psykososiaalisista kuormitustekijöistä:

 • epäselvät tavoitteet työssä
 • liikaa työtä, jatkuva kiire, määräaikojen pettäminen, työn huono laatu aikapaineiden takia
 • itsesäätelyn puute työn määrässä, -tahdissa ja -ajassa, työn valuminen vapaa-ajan puolelle
 • liian vähän työtä, ei riittävän haasteellista työtä
 • ei mahdollisuutta kehittymiseen tai uuden oppimiseen
 • palautteen ja/tai arvostuksen puute
 • yhteistyöongelmat ja hankalat sosiaaliset suhteet
 • yksintyöskentely, eristyneisyys
 • heikko tiedonkulku
 • epätasa-arvon kokeminen
 • huono työkäyttäytyminen ja epäasiallinen kohtelu
 • työn organisoinnin ongelmat.

Mitkä asiat auttavat jaksamisessa?

Jos kuitenkin havaitset uupumisen ja pahoinvoinnin merkkejä, kiinnitä aluksi huomiota seuraaviin asioihin ja katso, voitko muuttaa niistä joitakin itsellesi parempaan suuntaan.

 1. Puhu. Puhuminen, oman olon ja tunteiden sanallistaminen, ystävälle, vertaiselle tai vaikka ammattiauttajalle, auttaa jäsentämään asioita ja tilanteita, eivätkä ne jää kiertämään kehää vain oman pään sisälle. Puhu ajoissa, älä epäröi. Tunteesi ja ajatuksesi ovat arvokkaita.
 2. Lepää. Etsi aikaa levolle ja palautumiselle,  tauota päivittäinen työsi. Suunnittele vapaat ja lomat, merkitse ne kalenteriisi, pidä niistä kiinni. Jos kärsit uniongelmista, hae ajoissa niihin apua.
 3. Syö hyvin ja riittävästi. Kiinnitä huomiota ravintoosi ja sen sisältöön. Varaa aikaa syömiselle. Anna itsellesi lupa nauttia ruuasta.
 4. Liiku. Ainakin vähän joka päivä. Etsi laji, joka innostaa ja kiinnostaa. Vaihda lajia, jos siltä tuntuu. Päivittäisen liikkumisannoksen voi kerätä vaikka pienissä paloissa. Jos pidät luonnosta, liiku siellä.
 5. Kontaktit. Ole yhteydessä muihin ihmisiin. Huomaa myös muut mahdolliset roolit elämässäsi : ystävä, pelikaveri, vanhempi, sisarus, puoliso. Voit ja saat olla monenlainen.
 6. Tietoisuustaidot. Opettele rentoutumaan ja rauhoittumaan. Päivittäin. Jos pidät meditoinnista, joogasta,  mindfullnessista tms. harjoita niitä. Katkaise hetkeksi pakonomainen suunnittelu ja ajattelutyö, pysähdy juuri tähän hetkeen. Koeta hyväksyä se juuri sellaisena kuin se on.
 7. Talouden suunnittelu, muu varautuminen. Kaikkeen ei voi varautua, osaan asioista voi. Käy läpi kauhuskenaariot. Erittele, mihin voit vaikuttaa ja varautua, mihin et. Tee selvä ero näiden kahden välillä.

Lista on pitkä, varmasti tuttukin monista yhteyksistä, ja voi kuulostaa jälleen vain lisävaatimuksilta muiden joukossa. Ota siitä mukaasi se, minkä haluat. Voit myös tehdä oman listasi, omassa tärkeysjärjestyksessäsi.

Jos tarvitset ulkopuolista apua, hae sitä.

Linkkejä:

Opiskelijahyvinvointi Tampereen korkeakouluyhteisössä:
https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/kasikirja/tamk?page=17161

Itsensätyöllistäjän hyvinvointi, miten jaksaa epävarmuudessa:
https://www.ttl.fi/yrittaja/
https://mielenihmeet.fi/freelancerin-terveys-pida-huolta/

Tietoa kuormittumisesta:
https://www.journalisti.fi/artikkelit/2020/1/terveyskysely-stressi-ja-epvarmuus-piinavat-freelancereita/
https://sydan.fi/uutinen/moni-freelancemuusikko-karsii-uupumuksesta/