Mitä tarkoittaa toimeksianto?

Työtä, tehtäviä ja palveluksia voidaan tehdä työsuhteessa tai muussa sopimussuhteessa. Muusta kuin työsuhteesta käytetään nimitystä toimeksiantosuhde. Yleensä kyseessä on toimeksiantosuhde, jos osapuolten välillä on tehty toimeksiantosopimus. Jos kyseessä on työsuhde, siitä tehdään työsopimus.

Yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys ovat perusasioita, jotka kuuluvat jokaisen vastuulle työelämässä. Suomessa on Yhdenvertaisuuslaki, jota meidän jokaisen on noudatettava. Laki takaa sen, että ketään ei voida syrjiä.