Pilotit

ProDigial-tutkimusohjelmassa toteutetaan 12 pilottihanketta, joista kerätään tutkimusaineistoa mm. haastattelemalla, havainnoimalla sekä työpajatyöskentelyjen avulla. Pilottien kautta tutkitaan erityisesti, mitä vaikutuksia uusilla menetelmillä ja käytännöillä on tuottavuuteen. Alla on jokaisesta pilotista tehty kortti, jossa kerrotaan pääasiat jokaisesta pilotista.

Pilotti, Espoo

Pilotti, Helsinki

Pilotti, Jyväskylä

Pilotti, Kuopio

Pilotti, Lahti

Pilotti, Lappeenranta

Pilotti, Oulu

Pilotti, Tampere

Pilotti, Turku

Pilotti, Vantaa

Pilotti, Väylävirasto elinkaaren aikaiset tietotarpeet

Pilotti, Väylävirasto, ratojen kunnossapito