Täytekakkua ja ruisleipää - kokemuksia Piece of Work -ohjelmasta

Kristiina Lilja pohtii blogikirjoituksessaan, millainen koulutusmalli lounastauolla ruutupaperille luonnostellusta täytekakusta on vuoden aikana konkretisoitunut.

Olin vuosi sitten kutkuttavissa tunnelmissa, Piece of Work –konseptin starttivaiheessa. Pilottiryhmän osallistujat oli jo valittu mukaan ohjelmaan, mutta starttipistooli ei ollut vielä pamahtanut. Kirjoitin silloin blogitekstin Korkeasti koulutetut työtä hakemassa, jossa pohdin lähtökohtia tämän uudenlaisen työttömille suunnatun ohjelman rakentamiselle.

Me Tampereen korkeakouluyhteisön toimijat suunnittelimme mallin yhteistyössä Pirkanmaan ELY-keskuksen sekä TE-toimiston toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme oli palvella alueen korkeasti koulutettujen työttömien tarpeita sekä alueen yrityksiä. Olimme uuden äärellä. Tunnelma oli odottava. Oli aika ihan oikeasti kääriä hihat ja leipoa se kakku. Se kakku, jonka me piirsimme aikanaan lounaalla ruutupaperille ELY-keskuksen ja TE-toimiston kanssa käymämme palaverin päätteeksi.

Katsotaanpa nyt aluksi tätä kakkua hieman tarkemmin. Täytekakun kerrosten tarkastelemisen myötä peilaan suunnitelman toteutumista käytännössä ensimmäisen vuoden kokemuksien perusteella.

Tämän täytekakun eli Piece of Work –toimintamallin pohjana ovat koulutuksen osallistujien työ- ja koulutushistoria, kaikki aiemmin opittu sekä henkilökohtainen elämäntilanne. Ihmisten suhde omaan uratarinaan on hyvin yksilöllinen. Mennyttä urapolkua on yksistään liki mahdotonta edes tarkastella ilman, että tarkastelee samalla henkilön muutakin elämää. Urapolkumme kun kietoutuu moniin muihin elämämme eri asioihin ja valintoihin, joita olemme tehneet. Myös ihmisen suhde omaan oppimishistoriaan, koulutustaustaan, työkokemuksiin ja työelämän katkoksiin on hyvin moninainen. Meiltä jokaiselta löytyy menneestä niin ylpeyden aiheita kuin kipupisteitäkin.

Piece of Work –ohjelmassa tapahtuvan valmennuksen aikana opiskelijat tutkivat urapolkuaan ja kehittävät sitä eteenpäin. Oman urapolun tutkiminen ja myös toisten uratarinoiden kuunteleminen ovat auttaneet opiskelijoita oivaltamaan tärkeitä asioita itsestään. Valmennuksen avulla opiskelijat ovat oppineet tunnistamaan sekä vahvuuksiaan että haasteelliseksi kokemiaan asioita, ja mikä tärkeintä, he ovat oppineet näkemään ja arvostamaan omaa monipuolista osaamistaan.

Täytekakun toinen kerros kuvaa opiskelijaa itseään sekä hänen käytössä olevia resursseja ja henkilökohtaisia voimavaroja. Moni opiskelijoista on ollut ennen työttömyyttään pitkään työelämässä. Osalla työn imu on ollut niin voimakasta, että omalle hyvinvoinnille ja omien tarpeiden kuulemiselle ei ole ollut riittävästi aikaa tai tilaa. Monen kohdalla muiden tarpeet ovat voineet mennä oman hyvinvoinnin edelle. Piece of Work -ohjelman aikana opiskelijoilla saattaa olla työttömyyden lisäksi elämässään muita kuormittavia tekijöitä, jotka vaikuttavat opiskeluun ja jaksamiseen.

Moni osallistuja on huomannut Piece of Work –ohjelman myötä hyödylliseksi vahvistaa hyvinvointiaan ohjelmaan kuuluvan valinnaisen Voimavaravalmennuksen avulla. Valmennuksen myötä opiskelijoiden kokema kuormittuneisuus on vähentynyt. Samalla opiskelijoiden itsemyötätunto, itseluottamus sekä tyytyväisyys elämään ovat puolestaan vahvistuneet.

Opiskelijan toimintaan vaikuttavat vahvasti myös hänen motivaationsa, tavoitteensa ja unelmansa. Suurin osa Piece of Work –ohjelmaan hakeutuvista vaikuttaisi tulevan mukaan ohjelmaan korkealla motivaatiolla. Osallistujia on tullut mukaan jopa pääkaupunkiseudulta, koska vastaavia yksilöllisiin tarpeisiin perustuvia koulutusmalleja ei ole siellä ollut tarjolla.

Yksilöllisyyden huomiointi niin valmennuksessa kuin substanssiopinnoissa on saanut Piece of Work -ohjelmassa kiitosta. Motivaatiota parantaa osallistujien mahdollisuus itse vaikuttaa opintoihin ja koulutuksen sisältöön eli täytekakun kolmanteen kerrokseen. Opiskelijat ovat voineet valita ohjelmassa omaa osaamista vahvistavia substanssikursseja ja suuntautua halutessaan yrittäjyyteen valinnaisen yrittäjyysvalmennuksen avulla.

Opiskelijoiden motivaatioon on keskeisesti vaikuttanut myös heidän mahdollisuutensa vahvistaa omaa ammatillista verkostoa täytekakun neljännelle tasolle eli yrityksiin. Piece of Work -ohjelman aikana opiskelijoiden verkostoitumista onkin tapahtunut monella tavalla, esimerkiksi opintojaksoihin integroidun yritysyhteistyön kautta, erilaisissa verkostoitumistapahtumissa, yritysjaksoilla ja yrittäjyysvalmennuksen avulla.

Täytekakun viidettä kerrosta eli muuttuvaa työelämää Piece of Work –ohjelmassa tutkitaan monella tasolla kaikille opiskelijoille suunnatussa muuttuva työelämä -valmennuksessa. Valmennuksen aikana opiskelijat ovat tarkastelleet työelämän ajankohtaisia ilmiöitä ja pohtineet, mitä kyseiset ilmiöt tarkoittavat heidän omalla alallaan, ja mitä ne merkitsevät henkilökohtaisesti heille itselleen. Tätä laajempaa ymmärrystä ja omia tavoitteita mielessä pitäen he kehittävät valmennuksessa omia urapolkujaan eteenpäin.

Opiskelijoiden erilaisia polkuja takaisin muuttuvaan työelämään

Yksilöllisyyden huomioiva Piece of Work -ohjelmamme tarjoaa opiskelijoille hyvin erilaisia polkuja työelämään riippuen omasta taustasta, tavoitteesta sekä eri alojen työllisyysnäkymistä. Piece of Work –ohjelmassa TAMKissa opiskeli ensimmäisen vuoden aikana noin 50 opiskelijaa. Alle on koottu heidän valitsemiaan vaihtoehtoja.

  • Pysyn samalla alalla päivittämällä osaamistani.
  • Siirryn uudelle alalle täydentämällä osaamistani.
  • Teen palkkatyötä useammalle työnantajalle.
  • Työllistän itseni yrittäjänä (eri vaihtoehtoja).
  • Tarjoan yrittäjänä osaamistani usealle työnantajalle.
  • Teen sekä palkkatyötä että keikkaa sivutoimisena yrittäjänä.
  • Suoritan aikanaan kesken jääneen tutkintoni loppuun.
  • Opiskelen kokonaan uuden tutkinnon.

Yllä olevaa listaa lukiessa voi todeta, että ohjelman avulla rakennettuja polkuja takaisin työelämään on ollut hyvin monenlaisia. Nämä tulokset osoittavat, että Piece of Work –ohjelma todella mahdollistaa työttömille yksilöllisen opintosuunnitelman ja urapolun rakentamisen. Koulutuksen järjestäjinä olemme TAMKissa olleet erityisen tyytyväisiä siitä, että ohjelmaamme osallistuneet ovat löytäneet oppimisen ilon tutustuessaan nykyaikaiseen opetukseen, valmennukseen ja monipuolisiin pedagogisiin ratkaisuihin. Jatkuvan oppimisen motivaatio on tärkeä resurssi meille jokaiselle nopeasti muuttuvassa työelämässä.

Parasta mallissa

Näin ensimmäisen vuoden kokemusten perusteella ajattelen, että parasta tässä ohjelmassa on se, että jokainen opiskelija on itse oman Piece of Work -ohjelmansa leipuri. Valmennusohjelman aikana jokainen opiskelija kehittää edelleen omaa osaamistaan ja brändää osaamisestaan hienon kakun. Eikä mikä tahansa kakun, vaan nimenomaan täytekakun erilaisten monipuolisten osaamiskerrosten ja täytteiden kera. Opiskelija on leipuri, joka päättää itse, mistä jauhoista kakkunsa leipoo ja minkä sisällön siihen laittaa. Kakuista tulee houkuttelevia ja maistuvia, ja niitä kehtaa kyllä tarjota työnantajille.

Olen kokenut todella arvokkaaksi, että olen saanut yhdessä aktiivisten kollegoideni kanssa kehittää tätä Piece of Work –mallia alkumetreiltä saakka alkaen ruutupaperille kyhätyn täytekakun luonnoksesta jatkuen aina käytännön toteutuksiin saakka. Olen saanut tarkastella tätä mallia etäämpää muun muassa osallistumalla ELYn johtamaan ohjausryhmätyöskentelyyn sekä lähempää toimimalla ohjelmassa voimavaravalmentajana.

Voin jopa sanoa tutkailleeni tätä mallia sekä päivin että öin. Nimittäin jännittävimpään aikaan noin vuosi sitten, juuri ennen pilottiryhmän aloitusta näin unen, jossa kannattelin myllynkiviä kollegani kanssa. Kivien välistä syntyi jauhoja. Ihmisiä alkoi virrata jonona eri suunnista jauhoja hakemaan. Hymyilin, kun huomasin ihmisten lopuksi kävelevän pois myllyltä leipä kainalossa. Niinpä niin, siis täytekakkua ja ruisleipää.

Teksti: Kristiina Lilja

Täytekakku-kuvitus: Kaisa Andersson ja Heini Pääkkönen


Haluaisitko sinäkin opiskella Piece of Work -ohjelmassa?

Haussa tällä hetkellä olevat koulutukset löydät tästä >>