Onko Sunilan viuhkamainen asuinalue "metsäkaupungin prototyyppi"?

Sunilan kaavan illustraatio

Arkkitehtuurin pävän 3.2. johdosta pieni pohdinta Aallon suhteesta suomalaisen lähiön varhaisvaiheisiin. Aihepiiri on vaikeaselkoinen.

Aallon merkitys seutusuunnittelun pioneerina tunnetaan hyvin, mutta hänen merkityksensä lähiösuunnittelun varhaisvaiheissa on hankalampi kysymys. Sunila suunniteltiin ennen lähiöiden aikaa. Monista 1940-luvun töistä löytyy yhtymäkohtia ja reaktioita lähiörakentamisen ideoihin, mutta usein muunneltuina. Aallon omat kirjoitukset eivät juuri selvennä asiaa. Linkki tekstiin 

[Kuvalähde: Alvar Aalto -säätiö, käytetty säätiön luvalla.]