Esittely

Tausta

Korkeakoululiikunnan barometrin (2013-2014) mukaan korkeakouluopiskelijoista liikkuu terveytensä kannalta riittävästi 31%. Liikunnalla on suorien terveysvaikutusten lisäksi paljon hyviä vaikutuksia psyykkiseen terveyteen, esimerkiksi masennuksen vähenemiseen. (Ansala 2011, 143; Miettinen & Kunttu 2011, 198-199.) Hanke pohjaa korkeakoululiikunnan valtakunnallisiin suosituksiin (https://oll.fi/liikuntapolitiikka/korkeakoululiikunnan-suositukset/).

Tavoite ja tehtävät

Hankkeen tavoitteena on rakentaa vähänliikkuville tai syrjäytymisvaarassa oleville korkeakouluopiskelijoille hyvinvointipolku palvelumallin selkeyttämiseksi ja varmistaa toiminnan asiakaslähtöisyys hyödyntämällä opiskelijoiden osaamista hankkeen toteutuksessa. Hanke keskittyy liikunnallisen toimintatavan juurruttamiseen korkeakouluyhteisössä alla olevin toimenpitein.

  1. Liikuttamiskokeilut eri muodoissa
  2. Toimintaympäristöanalyysi korkeakouluyhteisön fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi
  3. Hyvinvointia tukevien pelien ja sovellusten kehittäminen ja käyttöönotto
  4. Korkeakouluyhteisön sitouttaminen liikunnallisuutta lisääviin valintoihin
  5. Matalankynnyksen palvelumallin toimijoiden tehtävien selkeyttäminen ja mallin juurruttaminen
  6. Hankkeen tulosten levittäminen valtakunnallisesti

Rahoittajat

Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.