Monta työtä hallinnoitavana? Tule haastateltavaksi!

Usean ansainnan lähteen yhdistäminen ja limittäminen toisiinsa toteutuu hyvinkin erilaisilla tavoilla.

Haastattelukutsu!

Haastattelukutsu tutkimusta ”Monimuotoinen ansiotyö – käytännöt ja yhteiskunnallinen kehys 2019-2020” varten

Teetkö kokopäivätyön ohessa sivutointa? Vai oletko valinnut itsellisen työnteon muodon, jossa voit säädellä työn tekemisen määrää ja sisältöä? Onko kokopäiväinen ansiotyösi turvallisen työnantajan huomassa vaihtunut keikkoihin, muutaman kuukauden työsuhteisiin ja muuhun vähemmän kokoaikaiseen ja pysyvään?

Jos tunnistat itsesi ohessa olevista kuvauksista, harkitsethan tutkimushaastattelun antamista. Suomesta puuttuu tällä hetkellä ajankohtainen ja kattava tutkimustieto monesta lähteestä ansioitaan hankkivista ja tätä tiedontarvetta paikkaamaan on aloittanut vuoden 2019 alusta tutkimusprojekti ”Monimuotoinen ansiotyö – käytännöt ja yhteiskunnallinen kehys”. Ota yhteyttä lisätietojen pyytämiseksi ja/tai haastattelun sopimiseksi dos., yliopistotutkija Arja Haapakorpeen, Tampereen yliopisto, Työelämän tutkimuskeskus, arja.haapakorpi@tuni.fi, p. 050 318 2333.

Voimme toteuttaa haastattelun sinun toiveittesi mukaan kasvokkain tai puhelimitse. Haastattelun kesto on noin tunti. Haastattelutila sovitaan erikseen kanssasi. Sinun ei tarvitse valmistautua haastatteluun. Haastattelun pääteemoja ovat

  • taustatiedot: koulutus, ikä/elämänvaihe ja ammatti
  • millaisista lähteistä hankit ansioita, millaisissa muodoissa ja miten?
  • miksi olet valinnut tällaisen ansiotyön muodon/ miten päädyit tämänkaltaiseen ansiotyöhön?
  • millaisia kielteisiä tai myönteisiä piirteitä liittyy tämänkaltaiseen työn teon tapaan?

 

Haastattelu on vapaamuotoinen, jotta voit kertoa omista lähtökohdistasi asiasta. Haastattelusi on arvokas tiedonlähde!

 

Tutkimuksessa noudatetaan tutkimuseettisiä sääntöjä ja käytäntöjä. Haastateltavan henkilöllisyys ei tule esille edes välillisesti ja haastateltavia kohdellaan kunnioittavasti.

 

Ohessa on tarkempi kuvaus tutkimuksesta.

 

Tutkimme monimuotoista ansiotyötä (multiple job holding), sen kirjoa ja työnteontavan valinnan syitä ja motiiveja, alakohtaisia käytäntöjä sekä yhteiskunnallista kehystä. Tarkoitamme monimuotoisella ansiotyöllä ansainnan hankkimista monista lähteistä: palkansaajan ja/tai itsensä työllistämisen ansainnan tapojen yhdistämistä ja limittämistä. Monimuotoinen ansiotyö voi olla valittu työnteon tapa tai elämäntapa, mutta myös pakkoon perustuva tapa hankkia toimeentuloa.

 

Tutkimusta tehdään kvalitatiivisen menetelmin eli (Tampereen yliopisto, dos. ja yliopistotutkijat Arja Haapakorpi ja Anu Järvensivu) ja kvantitatiivisella otteella (Palkansaajien tutkimuslaitos, KTT Merja Kauhanen).

 

Partnereita ovat Turva ja TELA, Akavan keskusjärjestö, Akavan Erityisalat, Journalistiliitto, Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut, Suomen Ekonomit, Tekniikan Akateemiset ja Teatteri- ja Media-alan työntekijöiden liitto ry. Hanketta rahoittaa Työsuojelurahasto 2019-2020.