Kirjoituskutsu. Osallistu tutkimukseen!

Osallistu tutkimukseen ja kirjoita omasta monimuototyöstäsi! Ota yhteyttä Anu Järvensivuun osoitteeseen anu.jarvensivu@tuni.fi tai Anu Järvensivu, Työelämän tutkimuskeskus, Linna 6krs., 33 014 Tampereen yliopisto.  Lisätietoja voit halutessasi kysyä mainitusta sähköpostiosoitteesta tai puhelimella 0407081270.

Teetkö useampaa työtä? Tutkijat kaipaavat kokemuksiasi!

Moni työskentelee usealle työnantajalle tai yhdistää toimeentuloonsa palkkatyötä, yrittäjyyttä, metsätaloutta, pääomatuloja tai apurahoja. Tällaisen työn teon tavan lisääntyminen haastaa monia yhteiskunnan käytäntöjä, sääntelyä ja järjestelmiä, jotka eivät sovi yhteen ihmisten moninaistuvien työnteon tapojen kanssa. Tieto aihepiiristä on kuitenkin vähäistä, mikä hankaloittaa yhteiskunnan järjestelmien kehittämistä tällaista työtä tekeviä paremmin palveleviksi.

Mikäli sinä työskentelet usealle työnantajalle tai yhdistät esimerkiksi palkkatöitä, yrittäjyyttä, pääomatuloja, palkkioita tai itsensätyöllistämistä, kirjoita aiheesta ja lähetä kirjoituksesi Tampereen yliopiston tutkijoille 31.12.2019 mennessä!

Kirjoitus voi olla paperille kirjoitettu tai sähköisessä muodossa. Tekstin mitan voit itse päättää. Toivomme, että kuvaat, millaisia polkuja pitkin ja miksi päädyit tekemään monenlaisia töitä, millaisia nämä työt ovat ja miten olet kokenut erilaisten työnteon muotojen yhdistelemisen. Millaisia hyviä ja huonoja puolia ole havainnut?

Johtopäätösten tekoa helpottaa, jos kerrot taustatiedoiksi sukupuolesi ja ikäsi, kuvaat perhettäsi ja asuinseutuasi sekä tarkennat, millaisissa ammateissa toimit ja pidätkö jotain tehtävistä päätyönäsi, millaisia koulutuksia sinulla on tai miten muuten olet oppinut työsi.

Voit lähettää kirjoituksesi yliopistotutkija Anu Järvensivulle osoitteeseen anu.jarvensivu@tuni.fi tai Anu Järvensivu, Työelämän tutkimuskeskus, Linna 6krs., 33 014 Tampereen yliopisto.  Lisätietoja voit halutessasi kysyä mainitusta sähköpostiosoitteesta tai puhelimella 0407081270.

Kiitämme avustasi tutkimustiedon tuottamisessa!

 

Tutkimuksen eettiset periaatteet ja rahoittajat

Kirjoituksia käsitellään ja säilytetään ilman henkilötietoja siten, ettei tutkittavia voida tunnistaa teksteistä. Aineistosta tehdyt analyysit julkaistaan sellaisessa muodossa, ettei yksittäistä henkilöä tai mainittuja työpaikkoja voida tunnistaa. Tutkimustulosten yhteydessä julkaistaan mahdollisesti esimerkkiotteita kirjoituksista. Otteista poistetaan tai muutetaan toisiksi sellaiset tiedot, joista tutkittavat voitaisiin tunnistaa (koulut, yritykset, kaupungit).

Tutkimustuloksia julkaistaan sekä tieteellisillä foorumeilla että yleistajuisesti. Tulokset saatetaan myös päätöksentekijöiden tietoon, jotta kirjoittajien jakamat kokemukset hyödyttäisivät mahdollisimman hyvin monista tulolähteistä ansaintaansa yhdisteleviä.

Kerättävä aineisto on osa ”Monimuotoinen ansiotyö – käytännöt ja yhteiskunnallinen kehys” –tutkimushanketta. Tutkimus toteutetaan Tampereen yliopiston työelämän tutkimuskeskuksessa. Yliopistotutkijat Arja Haapakorpi (arja.haapakorpi@tuni.fi) ja Anu Järvensivu (anu.jarvensivu@tuni.fi) vastaavat tutkimuksesta. Tutkimuksen päärahoittaja on Työsuojelurahasto ja osarahoittajia ovat Akavan keskusjärjestö, Akavan Erityisalat, Suomen Ekonomit, Tekniikan Akateemiset, Journalistiliitto, Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto, Työeläkevakuuttajat TELA ja vakuutusyhtiö Turva.