Monimuotoinen ansiotyö - käytännöt ja yhteiskunnallinen kehys

Hankkeessa tutkitaan usean ansainnan lähteen yhdistämistä ja limittämistä: yhdistelmätöiden variaatioita ja vaihtelua eri ammattialoilla, taustoja ja yhteiskunnallista kehystä.