e-Car Adventures: Kestävän matkailun vapaus sähköautolla - Tule toimijaksi!

Sustainable Tourism Mobility -hanke etsii autonvuokrauksen ekologista edelläkävijää kumppaniksi e-Car Adventures -konseptin palvelumuotoiluun ja kokeiluun kesällä 2023. Kokeilun tavoitteena on nostaa sähköautonvuokraus esiin aikatauluista vapaana lähi- ja luontomatkailun ympäristöystävällisempänä vaihtoehtona ja haastaa matkailijat kokeilemaan sähköautoseikkailuja Pirkanmaalla kesän 2023 aikana.

Kokeiluun valittava toimija saa käyttöönsä 5000 € + alv. kokeilubudjetin. Budjetti on tarkoitettu e-Car Adventures -konseptin palvelumuotoiluun vähäpäästöisen matkailun lisätasoksi toimijan omaan autonvuokrauspalveluun sekä palvelukokeilun toteutukseen.

Visit Tampere tekee valitun toimijan kanssa tiivistä viestintäyhteistyötä kokeilun asiakkaiden tavoittamiseksi. Matkailu on keskiössä ja viestimme kokeilusta yhdessä maakunnan kärkikohteiden kanssa. Valittu toimija voi tuoda soveltuvilta osin esiin oman toimintansa kestävyystyötä ja -tavoitteita osana kampanjaa. Kampanjan yhteinen viesti ja askeleet sovitaan Visit Tampereen kanssa. Tampereen yliopisto vastaa kokeilun koordinoinnista ja arvioinnista.

Miten mukaan?

Tutustu tarjouspyyntöön ja lähetä tarjous ti 25.4.2023 klo 16.00 mennessä! Saatujen tarjousten perusteella valitsemme yhteistyöyrityksen kokeiluun.

Lataa tarjouspyyntö (PDF)

Tarjouksessa tulee kuvata vapaamuotoisesti:

  • Täyssähköautojen kapasiteetti ja noutomahdollisuudet Tampereella ja Pirkanmaalla
  • Kuvaus, kuinka käyttäisitte kokeilubudjetin e-Car Adventures -matkailupalvelukonseptin muotoiluun ja palvelukokeiluun
  • Mahdollisuudet kokeilun onnistumisen arviointiin eli asiakasmäärien ja asiakaspalautteen tiedonkeruutavat

Tarkemmat vaatimukset löytyvät tarjouspyynnöstä. Palvelukokeilu tulee toteuttaa 13.8.2023 mennessä, jotta kokeilun tulokset saadaan koottua Sustainable Tourism Mobility -hankkeen päättymiseen eli elokuun 2023 loppuun mennessä.

 

Lisätietokysymykset ja vastaukset

Alla tarjouspyynnöstä esitetyt lisätietokysymykset vastauksineen:

1. Onko teillä toivetta kokeilun kestolle tai aikavälille?

Lähtökohtaisesti arvostamme pitkäkestoisempaa kokeilua, vähintäänkin yksi kuukausi. Jos ehdotatte lyhyttä kokeilujaksoa, liittäkää mukaan hyvät perustelut sille, kuinka lyhyen kokeilun perusteella voidaan arvioida palvelukonseptin kysyntää ja asiakaskokemuksia. Kokeilujakson pituutta määrittäessä on myös hyvä varata riittävästi aikaa valmistella yhteistä viestintää Sustainable Tourism Mobility -hanketoteuttajien ja yhteistyötahojen kanssa, joten kokeilu voi todennäköisesti alkaa aikaisintaan kesäkuun alussa. Kokeilun tulee olla toteutettu 13.8.2023 mennessä, kuten tarjouspyynnössä on kerrottu.

2. Onko teillä vähimmäisvaatimuksia täyssähköautokapasiteetille? 

Ehdoton vähimmäisvaatimus on yksi täyssähköauto. Vertailemme tarjouksen jättäneitä toimijoita tarjolla olevan kapasiteetin mukaan.

3. Voisiko saada lisätietoa tai esimerkkiä toiveistanne kehitettävään konseptiin? 

Tavoite on sähköautonvuokrausta mahdollisimman innostavasti kestävänä matkailun liikkumismuotona tarjolle nostava konsepti, jolla on pitkällä tähtäimellä aidosti potentiaalia matkailun päästövähennyksiin. Annamme kokeiluhakuun osallistuville toimialan asiantuntijoina vapaat kädet ehdottaa parhaiten heille soveltuvaa mallia. Matkailun näkökulmasta huomioitavia asioita voivat olla esimerkiksi kauempaa tulevien mahdollisimman sujuva ja helppo matkaketju, jossa osa matkasta kuljetaan joukkoliikenteellä (esim. junalla Tampereelle saapuminen oman auton sijasta ja sähköauton vuokraus Tampereelta sekä asiakkaalle tarjottavat reittiehdotukset ja tiedot latauspisteiden sijainneista seudulla).

 

Sustainable Tourism Mobility -hanke kokeilun taustana

Kokeilu on osa Visit Tampereen, Suomen Itämeri-instituutin ja Tampereen yliopiston toteuttamaa Sustainable Tourism Mobility -hanketta. Hankkeen päämääränä on vähentää matkailun hiilijalanjälkeä kehittämällä kestävää liikkumisen palvelutarjontaa Tampereella ja Pirkanmaalla.

Hankkeen keskeinen teema on luonnon ja kansallispuistojen sekä kulttuurikohteiden vähähiilisen saavutettavuuden parantaminen konseptoimalla ja kokeilemalla uusia liikkumisen palveluita kotimaisille, ulkomaisille ja myös paikallisille lähimatkailijoille.

 

Kuva: Electric Car Vectors by Vecteezy