Maahanmuuttajien koulutusmalli

Syksyllä 2018 ja keväällä 2019 toteutettujen koulutusten kokemusten sekä niistä saadun palautteen ja kehitysehdotusten pohjalta dokumentoidaan ja julkaistaan hyvän Maahanmuuttaja terveydenhuollossa -koulutuksen malli. Koulutuksen kohderyhmänä ovat maahanmuuttajat.