MAMANET tutkii pienten lasten äitien keskinäisiä suhteita monikulttuurisilla asuinalueilla Helsingissä. MAMANET tarjoaa sekä kansallisesti että kansainvälisesti uutta tietoa pienten lasten äitien keskinäisten suhteiden laadusta ja määrästä sekä siitä, mitkä tekijät edistävät ja ehkäisevät näitä suhteita.