Yhteystiedot

Tämä sivu on valinnainen.

Voit käyttää erillistä Yhteystiedot-sivua, jos projektillasi on yleisiä yhteystietoja, jotka tarvitsevat oman sivun Ihmiset-sivun rinnalle.

Huomaathan, että lyhyet yhteystiedot voi sijoittaa myös sivuston alatunnisteessa olevaan tekstialueeseen. Alatunniste näkyy kaikilla sivuilla.