Esittely

Tavoite ja tehtävät

Vaikka koulujen sisäilmaongelmat ovat yleisiä Suomessa, niiden psykososiaaliset seuraukset tunnetaan huonosti. Tämän projektin tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten koulujen sisäilmaongelmat vaikuttavat kouluyhteisön toimintaan ja oppilaiden psykososiaaliseen hyvinvointiin. Projektissa keskitytään erityisesti niihin lapsiin ja nuoriin, joiden koulunkäynti on vaikeutunut koulun sisäilmaongelman johdosta. Hankkeessa hyödynnetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen valtakunnallisia aineistoja, toteutetaan kouluetnografia sekä seurataan sisäilmaongelmista kärsivien lasten ja nuorten psykososiaalista hyvinvointia.

Viime kädessä FinnChildAir pyrkii lisäämään tietoa siitä, miten hitaasti etenevät ja terveysriskiksi ymmärretyt muutokset rakennetussa ympäristössä vaikuttavat ryhmäprosesseihin ja sosiaalisiin käytänteisiin, mitä merkityksiä niille annetaan ja mitä pitkäaikaisvaikutuksia näillä tekijöillä on oireilevien lasten ja nuorten psykososiaaliseen hyvinvointiin.

Aamulehden juttu 11.9.2019: Suomen koulujen sisäilmaongelmista tehdään iso tutkimus Tampereella – Nyt selvitetään, miten ne vaikuttavat koululaisten psykososiaaliseen hyvinvointiin
(Koko juttu on luettavissa Aamulehden tilaajatunnuksilla)

 

Rahoittajat

Projektin on rahoittanut Suomen Akatemia (2019-2024).

 

Yhteistyökumppanit

Helsingin yliopisto, Hengitysliitto, Jyväskylän yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Vanhempainliitto

 

Tietosuojailmoitukset

TIETOSUOJAILMOITUS_FinnChildAir_Etno