Kanssatutkijuus

DIG1t0-hankkeessa digitaalisten hyvinvointipalvelujen taustalla toimivia algoritmisia järjestelmiä tutkitaan yhdessä palveluja käyttävien kansalaisten kanssa. Kanssatutkijuus on keino saada paremmin esiin käyttäjien piiloisia kokemuksia ja järjestelmien vaikutuksia arkipäivän elämään.

Mitä on kanssatutkijuus?

 • Kanssatutkijuudella (myös osallistava yhteistutkijuus) tarkoitetaan mahdollisuutta osallistua tutkimusprosessin eri vaiheisiin yhdenveroisina kumppaneina ammattitutkijoiden kanssa
 • Tutkimukseen osallistuvat kanssatutkijat tunnistetaan oman asiansa ja toimintansa asiantuntijoina, joilla on aiheen suhteen tärkeää (mm. hiljaista) tietoa
 • Kanssatutkijat osallistuvat uuden tiedon tuottamiseen ja tulosten hyödyntämiseen käytännössä

Miten voin osallistua tutkimuksentekoon, vaikka minulla ei ole tutkijan koulutusta?

 • Kanssatutkijoita motivoi uteliaisuus, halu ymmärtää asioita syvällisemmin, hankkia uutta tietoa ja päästä sisälle tutkimuksenteon prosessiin mukaan.
 • Kanssatutkijat työskentelevät ammattitutkijoiden rinnalla. Heille maksetaan verollisia palkkioita.
 • Esimerkiksi kokemusasiantuntijat soveltuvat kanssatutkijoiksi sellaisiin tutkimushankkeisiin, joissa tarkastellaan heidän omaan elämäntilanteeseensa ja kokemukseensa liittyviä asioita.
 • Kanssatutkijat voivat tarjota ammattitutkijoille sellaista tietoa ja ymmärrystä, jota ammattitukijoiden olisi muuten hankala saada. Samalla kanssatutkijat voivat itse lisätä ymmärrystä aiheesta uusilla tavoilla.

Mitä kanssatutkijat tekevät DIG1t0-hankkeessa?

 • Toimivat digitaalisia palveluja käyttävien maahanmuuttajien ja mielenterveyskuntoutujien tukena ja keskustelevat heidän kanssaan. Kieleen liittyvät ongelmat, kuten viranomaiskielen vaikeaselkoisuus ja vaikeus hahmottaa sähköisten lomakkeiden arkkitehtuuria, voivat vaikeuttaa joidenkin ihmisten kykyä käyttää digitaalisia palveluja. Ammattitutkija on tilanteessa mukana.
 • Mahdollisesti valokuvaavat ja videoivat tilannetta hahmottaakseen vuorovaikutusta digitaalisten palvelujen osalta yhdessä ammattitutkija kanssa.
 • Pohtivat ns. aineistotyöpajoissa yhdessä ammattitutkijoiden kanssa, millaisia kielellisiä tai audiovisuaalisia haasteita asiointiin liittyy.
 • Osallistuvat halutessaan tutkimusjulkaisujen kirjoittamiseen. Kaikissa julkaisuissa mainitaan kanssatutkijoiden nimet ja heidän roolinsa tutkimuksessa
 • Kehittävät yhdessä ammattitutkijoiden kanssa kanssatutkijuutta, antamalla palautetta ja keskustelemalla kokemuksistaan tutkimushankkeessa.

Tiedustelut: Dosentti Hannele Palukka hannele.palukka@tuni.fi,
DIG1t0-hankkeen johtaja Jaana Parviainen jaana.parviainen@tuni.fi

Onko sinulla kokemus ja näkemystä? Ryhdy kanssatutkijaksi!