Esittely

DfD-ecosystem -tutkimushankkeessa kehitetään purettavaksi suunnittelu (DfD) -konseptia, joka perustuu betonielementtien suunnitteluun uudelleenkäytettäviksi. Tällä kiertotaloutta edistävällä ratkaisulla voidaan vähentää merkittävästi rakentamisen päästöjä ja tuoda alan yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Liitos

Tausta ja tavoite

Kolmasosa rakennuksen hiilijalanjäljestä syntyy rakentamisvaiheessa, ja merkittävä osa tästä muodostuu rakennuksen rungon valmistamisesta. Rungon CO2-päästöön voidaan vaikuttaa materiaalivalinnoilla ja uusiokäyttämällä rakennuksen osia rakennuksen purkamisen jälkeen. Purettavaksi suunnittelu –konseptilla (Design for Disassembly = DfD) pyritään pidentämään runkorakenteiden käyttöikää suunnittelemalla rakennuksen esivalmistettujen runko-osien liitokset siten, että niiden purkaminen ja kokoaminen uudelleen ei aiheuta huomattavia kustannuksia. DfD-ecosystem -hankkeen tarkoituksena on edistää uudelleenkäytettävien betonikomponenttien käyttöä ja siihen liittyvän liiketoiminnan kasvua.

 

Tehtävät

Hankkeessa selvitetään arvoketjujen ja markkinoiden kehittymisen haasteet DfD-rakenteissa sekä luodaan niille ratkaisuehdotus. Lisäksi hankkeessa ideoidaan betonirungon DfD-järjestelmä ja koestetaan se laskennallisesti elinkaaritalouden ja hiilijalanjäljen ja -kädenjäljen osalta vertaamalla betonirunkoista DfD-kerrostaloa tavanomaiseen betonirunkoiseen kerrostaloon ja puukerrostaloon. Hankkeessa myös laaditaan yhteistyökumppanien kanssa koesuunnitelmia ja valmistellaan koerakentamista.

 

Vaikutus

Hankkeella on merkittävä potentiaali vaikuttaa rakennusalan päästöihin pitkällä aikavälillä. Uudisrakentamisen osuus globaaleista päästöistä on nyt noin 15 prosenttia. Rakennusten poistuman osuus rakennuskannasta voi kehittyneissä maissa olla yli puolet uudisrakentamisen määrästä. Hyvin pitkäaikaisilla runkorakenteilla, kuten hankkeessa tutkittavilla DfD-betonielementeillä, saavutettava teoreettinen globaali päästövähennyspotentiaali voisi siis olla yli 5 % prosenttia.

 

Rahoitus ja yhteistyökumppanit

Tutkimushankkeen päärahoittajana toimii Business Finland. Lisäksi rahoittajina ovat hankkeen kumppaniyritykset ja -kaupungit Peikko Group Oy, Consolis Parma Oy, Sweco Rakennetekniikka Oy, Helsingin kaupunki ja Tampereen kaupungin Hiedanrannan kehitysohjelma.

 

Aikataulu

Hanke alkoi tammikuussa 2023 ja päättyy kesäkuussa 2025.